4. evre kolon kanseri teşhis ve tedavisi

4. evre kolon kanseri, kolondaki kanser diğer doku ve organlara yayıldığında veya metastaz yaptığında ortaya çıkar. Kolon kanseri en sık karaciğere yayılır, ancak aynı zamanda akciğerlere, lenf bezlerine veya karın boşluğunun iç kısmına da ulaşabilir.

4. evre kolon kanseri teşhis ve tedavisi
22.06.2019 23:00

4. evre kolon kanseri, kolondaki kanser diğer doku ve organlara yayıldığında veya metastaz yaptığında ortaya çıkar. Kolon kanseri en sık karaciğere yayılır, ancak aynı zamanda akciğerlere, lenf bezlerine veya karın boşluğunun iç kısmına da ulaşabilir.

Yapılan araştırmalar, 4. evre kolon kanseri olan insanlar için 5 yıllık göreceli hayatta kalma oranının% 14 olduğunu belirtti. Ancak, herkes farklıdır ve diğer faktörler bir kişinin hayatta kalma oranına katkıda bulunur.

Teşhis

Doktorlar kanseri tespit etmek ve bulmak için birçok test kullandığından kolon kanserinin doğru teşhisi sabır alabilir. Kanseri teşhis ederlerse, yayılıp yayılmadığını görmek için daha fazla test kullanacaklar.

Kolon kanseri teşhisine yardımcı olabilecek testler ve işlemler şunları içerir:

  • Fizik muayene

  • Kan testleri

  • Rektumun içine bakmak için bir kolonoskopi

  • Doktorun bir doku örneği alıp analiz için laboratuara gönderdiği bir biyopsi

  • Tümörün tedavi için önemli olabilecek spesifik özelliklerini tanımlamaya yardımcı olan moleküler testler

  • Kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için BT, PET, ultrason veya MRI taramaları gibi görüntüleme testleri

  • Kanserin akciğerlere yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için bir göğüs röntgeni

Tedavi seçenekleri

4. evre kolon kanseri olan insanlar için mevcut tedavi seçenekleri bu kanserin erken evrelerine uygun olanlardan daha sınırlıdır. Ancak, akılda tutulması gereken diğer faktörlerin yanı sıra, göz önünde bulundurulması gereken bazı tedavi seçenekleri hala vardır.

Cerrahi

Kanserli hücreler uzak organlara ve dokulara yayıldığında, ameliyatın kanseri tedavi etmesi olası değildir. Yine de ameliyatın hala iyi bir seçenek olabileceği bazı durumlar var. Eğer bir tarama kanserin sadece birkaç küçük alana yayıldığını ortaya çıkarırsa, cerrahi hala mümkün olabilir. Doktorlar kanserli hücreleri cerrahi olarak çıkararak, kişinin daha uzun yaşamasına yardımcı olmayı umuyor.

Bu ameliyatlar kolonun bir kısmının yanı sıra yakındaki lenf bezlerinin çıkarılmasını içerecektir. Ek cerrahi, kanserin yayıldığı doku alanlarını kaldırabilir. Doktorlar genellikle ameliyattan önce veya sonra kemoterapi önerecektir.

Tümör hücreleri çıkarmak için çok büyükse veya çok fazla varsa, doktorlar herhangi bir cerrahi işlem geçirmeden önce kemoterapi önerecektir. Bu, tümörleri küçültürse, bir cerrahtan ameliyata geçmesini isteyebilir.

Kanser büyümesinin kolonu engellemesi muhtemelse veya zaten engelliyorsa, doktorların ek cerrahi prosedürler yapması gerekebilir. Bazı durumlarda, stent koymak gibi minimal invaziv cerrahi mümkün olabilir. Cerrahlar kolonoskopi sırasında kolona tipik olarak mesh metal veya plastikten oluşan içi boş bir tüp olan stent yerleştirebilirler. Başarılı olduğunda, stent, kolonun açık kalmasına yardımcı olabilir ve gereksiz yere daha invaziv cerrahi yapılmasına yardımcı olabilir.

Doktorlar ayrıca, esas olarak kolonu kanserli dokunun üstündeki kolonu kesen ve atıkları ciltteki küçük bir açıklıktan uzaklaştıran bir kolostomiyi önerebilirler.

Kemoterapi

Kolon kanseri ameliyatın etkili olması için çok fazla yayılmışsa, birincil tedavi seçeneği kemoterapidir. 4. evre kolon kanseri olan çoğu kişi, kanserin ilerlemesini veya semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olmak için kemoterapi veya spesifik hedefe yönelik tedaviler alır.

Doktorlar, vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) yolunu veya epitel büyüme faktörü reseptörü (EGFR) yolunu hedef alan bir hedefleme ilacı içeren bazı tedavi rejimleri önerebilir. Rejimler arasındaki seçim her durumda değişecektir. En uygun seçenek, bir kişinin daha önce sahip olduğu tedavi türlerine, genel sağlık durumuna ve tedaviye duyarlılıklarına bağlı olacaktır.

Radyasyon tedavisi

Doktorlar ayrıca ağrı ve rahatsızlık gibi semptomları azaltmaya yardımcı olmak için geç dönem kolon kanserinde radyasyon tedavisi önerebilirler. Bu tedavi bir süre tümörü küçültebilir, ancak genellikle kanseri tedavi etmeyecektir.

Hepatik arter infüzyonu

Hepatik arter infüzyonu, karaciğere yayılmış olan kolon kanseri hastaları için bir tedavi seçeneği olabilir. Hepatik arter infüzyonu, bir kemoterapi ilacının doğrudan karaciğerdeki hepatik artere verilmesini içeren bir tür bölgesel kemoterapidir. Bu tedavi, işlemdeki sağlıklı karaciğer hücrelerine zarar vermeden kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olabilir.

Ablasyon veya embolizasyon

Ablasyon veya embolizasyon, akciğerde veya karaciğerde 4 santimetreden daha az olan birkaç tümöre neden olan metastatik veya tekrarlayan kolorektal kanserli kişiler için uygun olabilir.

Ablasyon, etraftaki dokuları nispeten zarar görmeden bırakırken kanser hücrelerini hedeflemek ve öldürmek için radyo frekanslarını, mikrodalgaları veya insanların - perkütan etanol enjeksiyonu (PEI) dedikleri alkol) kullanır.

Embolizasyon sırasında, bir doktor, karaciğerdeki kanser hücrelerine kan akışını bloke etmek veya azaltmak için kan damarlarına madde enjekte edecektir.

Palyatif bakım

Kanser birçok uzak organ ve dokuya ilerlerse, ameliyat bir insanın ömrünü uzatmaya yardımcı olmayabilir. Diğer tedavi seçenekleri rahatsızlığa neden olabilir ve kişinin yaşam kalitesini daha da kötüleştiren ek semptomlar üretebilir.

Bu gibi durumlarda insanlar, kanseri tedavi etmeye çalışan tıbbi tedaviye karşı karar verebilir ve bunun yerine yaşamı daha konforlu hale getirmeye çalışmak için palyatif bakımı tercih edebilir. Palyatif bakım tipik olarak ağrıyı yönetmenin ve bir kişinin semptomlarını mümkün olduğunca rahat yaşayabilmeleri için semptomları azaltmanın yollarını içerir.

Yorumlar