BÖLGESİNDE söz sahibi olan ve küresel meselelerde sorunların çözümü için arabulucu rolü üstelenen Türkiye ile ilgili yeni bir rapor hazırlandı. ABD merkezli düşünce kuruluşu Foreign Policy Research Institute tarafından hazırlanan raporda, Ankara'nın dış politikadaki yeni yol haritasına dikkat çekildi.

"Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yükselişiyle Türkiye sadece yeni bir dış politika değil, yeni bir dış politika yönelimi benimsedi" denilen analizde Ankara'nın artık statükoyu korumakla değil onu dönüştürmekle ilgilendiğinin altı çizildi. Aaron Stein ve Nicholas Danforth tarafından kaleme alınan yazıda 'Türk dış politikası, artan nüfuz arzusuna uygun olarak bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye odaklanmaya başlamıştır' ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ ARTTI
Foreign Policy raporunda, Türkiye'nin geçmiş yıllarda komşu devletlerle ilişkilerinin, jeopolitik mücadelelerdeki yeri tarafından şekillendiği kaydedildi.

Günümüzde ise bu durumun değiştiği belirtilerek şöyle denildi: "Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Türkiye'nin ekonomik, askeri ve diplomatik gücünün artması, bu durumu değiştirdi. Türk dış politikası, artan nüfuzuna uygun olarak bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye odaklanıyor."

Amerikalı siyasetçilere de öneride bulunulan söz konusu analizde şu ifadeye yer verildi: "Sonuç olarak, ABD'li politika yapıcılar için Türkiye'nin bölgesindeki konumunun tarihi yörüngesini anlamak her zamankinden daha önemli."