AFAD bin 749 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır nereden? AFAD personel-işçi alım şartları nelerdir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından 2021 senesi içerisinde bin 749 işçi alımı yapılacağı resmen duyuruldu. Duyurunun ardından AFAD işçi alım detayları merak ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar AFAD işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD işçi alımı başvurusu nereden yapılır? sorularına cevap arıyorlar. İşte 2021 AFAD personel alımı detayları...

Gündem
Haber Girişi:
Son Güncelleme:
Google Haberlere Abone ol
AFAD bin 749 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır nereden? AFAD personel-işçi alım şartları nelerdir?

AFAD personel alımı başvuru ekranı son günlerde yoğun olarak internette aratılıyor. AFAD personeli olup canlar kurtarmak isteyen adaylar başvuru ekranını merak ediyor. AFAD tarafından bin 749 işçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından internet aramalarında AFAD işçi alımı başvuru şartları neler? AFAD işçi alım başvurusu nasıl yapılır? detayları araştırılıyor. 

AFAD PERSONEL ALIM İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?

AFAD personel alımı içim adaylar başvurularını, 18-27 Kasım'da e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilan ve AFAD'ın internet sitesindeki duyurudan ulaşılabilecek. 

AFAD personel alımı

2021 AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD personel alım detayları merak ediliyor. 1749 işçi alacak olan AFAD personel alım şartlarını şu şekilde sıladı: 

2.1.1.14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.

2.1.2.Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

2.1.3.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2.1.4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2.1.5.ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyona ait en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.

2.1.6.Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.1.7.Kamu kurum ve kuruluşlarında "4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında" tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Etiketler afad personel işçi
Yorumlar