AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

İhale Kayıt Numarası

:

2023/1566503

İşin Adı

:

1 Bölge Mobil Demiryolu Araçları Ve Diğer Taşıtlar İçin Atos Motorin (Dizel) Temini İşi

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716

b) Telefon ve faks numarası

:

2163488020-381 - 2164148740

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

[email protected]

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü bünyesindeki, yol ve iş makineleri, MOBİL DEMİRYOLU ARAÇLARI VE DİĞER TAŞITLAR İÇİN 2 (İki) yıl süreyle, ATOS sisteminin ücretsiz kurularak bu sisteme bağlı olarak, akaryakıt temin, satış istasyonlarından, da (işyeri talebi olması halinde) alabilir 660.000 litre Motorin (Dizel) temini işi

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Bilecik Merkez Bilecik-Bozüyük, Bilecik-Osmaneli, Sakarya Merkez, Sakarya-Alifuatpaşa, Kocaeli-İzmit, Kocaeli-Gebze, İstanbul-Pendik, İstanbul-Kadıköy, İstanbul-Halkalı, Tekirdağ Merkez Tekirdağ-Çerkezköy, Kırklareli Merkez, Kırklareli-Lüleburgaz ve Edirne Merkez, Edirne-Uzunköprü’de, iş yerlerine teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır. ATOS'a dahil olup, akaryakıt alımı sağlayacak ATC cihazı ve donanımlarının araçlara montaj işlemleri ve Anahtarların tümünün İdareye teslimi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ( İki ) Yıllık İşyerleri Taleplerine istinaden Partiler Halinde

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer

:

Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL ‘

b) Tarihi ve saati

:

11.01.2024 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Yukarıda belirtilen Mal alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı KİK’in 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  11/01/2024  Tarihine Saat 14:30 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Posta veya Kargo kaynaklı her türlü gecikme veya sorun İdaremiz Sorumlu değildir.  

6- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34716  görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli  1.000,00 TL (KDV Dahil) olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi  Haydarpaşa / İSTANBUL teşekkülümüz veznesine yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hesabına  IBAN:TR080001500158007293444639  Havale yapmak kaydıyla  TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

Not: İhale dokümanı satın alındndiğina dair Dekont İhale zarfına konunylacaktır.Yatırılan veya Havele edilen dekontta işin adı veya İKN’si mutlaka yazılmalıdır. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

#ilangovtr Basın No ILN01959119