ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2547 Sayılı Kanun’un 31.maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer alan birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un 31.maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak, devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmanın yanı sıra sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6.maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurulan ilan sıra numarası, unvan, birim, bölüm, programı/anabilim dalı ile iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde belirtildiği bir dilekçe,
2) Özgeçmiş,
3) ALES sonuç belgesinin çıktısı,
4) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
6) Lisans transkript belgesi,
7) Lisansüstü öğrenci belgesi ve transkript belgesi,
8) Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
9) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
10) Nüfus cüzdan fotokopisi,
11) Deneyim durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yaptığı işin konusunu da belirten belge,
12) Halen bir kamu kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış adaylardan hizmet belgesi.

DİĞER HUSUSLAR

1) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) ALES puanının geçerlilik süresi açıklandığı tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
4) Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
5) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6) Atanmaya hak kazanan adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
7) İdare uygun gördüğü takdirde her aşamada ilanı iptal edebilir.
8) İlanımıza http://www.aksaray.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
9) Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar tabloda yer alan ‘’Başvuru Yeri’’ başlıklı sütunda yazılı olan Birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlan Yayım Tarihi :15.12.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi :15.12.2022
Son Başvuru Tarihi :30.12.2022
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi :03.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi :06.01.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi :09.01.2023

 

İlan Sıra
No
Birim/ Bölüm/ Anabilim Dalı/
Program
ALES
Puan Türü
Unvan Kadro Derece Adet Başvuru Yeri Sonuçların İlan Edileceği Adres Şartlar
1 Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Doğalgaz ve Tesisatı Programı
SAY Öğr.Gör
.(Ders Verecek)
5 1 Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne https://teknik.aksaray.edu.tr/ Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği lisans mezunu olup; Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2 İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı
SÖZ Öğr.Gör
.(Ders Verecek)
5 1 İslami İlimler Fakültesi
Dekanlığına
https://iif.aksaray.edu.tr/ İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitimi sonrasında en az 10 (on) yıl Kur’an Kursu öğreticisi olarak çalışmış olmak.
3 Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
SAY Öğr.Gör. (Ders Verecek) 5 1 Ortaköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne https://ortakoy.aksaray.edu.tr/ Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup; Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4 Ortaköy Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal
Teknolojileri Bölümü Makine Programı
SAY Öğr.Gör. (Ders Verecek) 5 1 Ortaköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne https://ortakoy.aksaray.edu.tr/ Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans mezunu olup; Makine Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, yüksek lisans eğitimi sonrasında, alanıyla ilgi deneyim sahibi olmak.
5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Optisyenlik Programı
SAY Öğr.Gör. (Ders Verecek) 5 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne https://shmy.aksaray.edu.tr/ Fizik, Fizik Mühendisliği veya Optik ve Akustik Mühendisliği lisans mezunu olup; Fizik, Fizik Mühendisliği veya Optik ve Akustik Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, yüksek lisans eğitimi sonrasında,
alanında en az 5 (beş) yıllık deneyim sahibi olmak.
6 Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Topoloji Anabilim Dalı
SAY Arş.Gör. 1 Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanlığına
https://fef.aksaray.edu.tr/ Matematik Bölümü lisans mezunu olup; Matematik programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
EA Arş.Gör. 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
https://iibf.aksaray.edu.tr/ İktisat Bölümü lisans mezunu olup; İktisat programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
EA Arş.Gör. 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
https://iibf.aksaray.edu.tr/ İşletme, Ekonometri, İstatistik veya Matematik lisans mezunu olup; İşletme veya Sayısal Yöntemler programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı
EA Arş.Gör. 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
https://iibf.aksaray.edu.tr/ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup; Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
10 Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Enerji Tesisleri Anabilim Dalı
SAY Arş.Gör. 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığına https://muh.aksaray.edu.tr/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup; Elektrik-Elektronik Mühendisliği
programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
11 Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekanik Anabilim Dalı
SAY Arş.Gör. 1 Mühendislik Fakültesi Dekanlığına https://muh.aksaray.edu.tr/ Makine Mühendisliği lisans mezunu olup; Makine Mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Detaylar için tıklayınız.