ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü maddesinin  (B) fıkrası  uyarınca  istihdam edilmek üzere,  06.06.1978 tarihli  ve 7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da  yer alan  Ek-2’inci  maddenin  (b) fıkrası  gereğince  yazılı  ve/veya sözlü  sınav  yapılmaksızın, KPSS  (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4’üncü maddesinin  (B) fıkrası  uyarınca  istihdam edilmek üzere,  06.06.1978 tarihli  ve 7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da  yer alan  Ek-2’inci  maddenin  (b) fıkrası  gereğince  yazılı  ve/veya sözlü  sınav  yapılmaksızın, KPSS  (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Başlayış Tarihi     : 09.01.2023
Başvuru Bitiş Tarihi           : 23.01.2023 (Mesai Sonu)
 

UNVAN KODU UNVANI KPSS
PUAN TÜRÜ
ADET ARANILAN NİTELİKLER/GÖREV TANIMI
MH01 Mühendis 2022
KPSS P3
1 -      Yükseköğretim  Kurumlarının  Bilgisayar  Mühendisliği,  Bilişim  Sistemleri  Mühendisliği, Yazılım    Mühendisliği,    Elektrik-Elektronik    Mühendisliği,    Kontrol    ve    Otomasyon Mühendisliği,  Elektronik  ve  Haberleşme  Mühendisliği   Lisans  Programlarının   Birinden Mezun Olmak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemizin Farklı Birimlerinde Görevlendirilecektir.
TK01 Tekniker 2022
KPSS P93
1 -      Yükseköğretim Kurumlarının Seramik Bölümü Ön Lisans Programından Mezun Olmak,
-      Belgelendirmek  Kaydı  İle  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Onaylı  Ebru,  Hasır  Örme  ve  Kişisel Gelişim Sertifikalarına Sahip Olmak.
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire  Başkanlığında Görevlendirilecektir.
TK02 Tekniker 2022
KPSS P93
1 -      Yükseköğretim   Kurumlarının   Elektronik   Haberleşme,   Telekomünikasyon,   Haberleşme, Haberleşme  Teknolojisi,  Elektronik  Haberleşme  Teknolojisi    Ön  Lisans  Programlarının Birinden Mezun Olmak,
-      Belgelendirmek Kaydıyla Ön  Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında   En Az Beş (5) Yıl Deneyime Sahip Olmak.
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemiz Farklı Birimlerinde İhtiyaca Binaen Görevlendirilecektir.
TS01 Teknisyen 2022
KPSS P94
1 -      Ortaöğretim Kurumlarının Grafik ve Fotoğraf Alanından Mezun Olmak,
-      Belgelendirmek Kaydıyla Ortaöğretim Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az Bir   (1) Yıl Deneyime Sahip Olmak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemiz Farklı Birimlerinde İhtiyaca Binaen Görevlendirilecektir.
BR01 Büro Personeli 2022
KPSS P3
1 -      Yükseköğretim Kurumlarının Gazetecilik Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak,
-      Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Eğitiminden Sonra Basın İlişkiler Görevlisi, Yazılı Basın Muhabiri, Foto Muhabiri, Gazete Muhabiri ve Muhabir Alanlarının En Az Birinde Beş (5) Yıl Deneyime Sahip Olmak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemizin Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde Görevlendirilecektir.
BR02 Büro Personeli 2022 KPSS P3 1 -      Türkçe Öğretmenliği Lisans Mezunu Olmak,
-      Belgelendirmek Kaydı İle Kamu  Kurum ve Kuruluşlarından Alınmış Diksiyon Eğitimi ve Beden Dili Eğitimi Sertifikalarına Sahip Olmak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemizin Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde Görevlendirilecektir.
BR03 Büro Personeli 2022 KPSS P3 1 -      Yükseköğretim Kurumlarının İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
-      Belgelendirmek  Kaydı  İle  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Onaylı  Bilgisayar  Bölümü  Operatörlük Programı  veya  Bilgisayar  İşletmenliği  (Operatörlüğü)  Programı  Kurs  Sertifikasına  Sahip Olmak.
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemizin Farklı Birimlerinde Görevlendirilecektir.
BR04 Büro Personeli 2022
KPSS P3
1 -      Yükseköğretim Kurumlarının Maliye Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
-      Belgelendirmek Kaydı İle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Programcılık Sertifikasına Sahip Olmak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemizin Farklı Birimlerinde Görevlendirilecektir.
BR05 Büro Personeli 2022
KPSS P3
2 -      Yükseköğretim Kurumlarının Maliye Bölümü Lisans Mezunu Olmak,
-      Belgelendirmek   Kaydı   İle   Milli   Eğitim  Bakanlığı   Onaylı   Bilgisayar   Kullanımı   veya Bilgisayar   İşletmenliği   (Operatörlüğü)   Program   Kursu   ile   Yazılım   Tabanlı   Muhasebe Geliştirme  ve  Uyum  Eğitimi  veya  Temel  Muhasebe  Programı  Kurs  Sertifikalarına  Sahip Olmak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemizin Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda Görevlendirileceklerdir.
KG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 2022 KPSS P94 3 -      Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak,
-      İlan Tarihi İtibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile Tamamlamış Olmak ve Son Başvuru   Tarihi   İtibarıyla   Geçerlilik   Süresi   Dolmasına   En   Az   Altı   (6)   Ay   Kalmış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak,
-      İlan Tarihi İtibariyle En Az B Sınıfı Sürücü Belgesine Sahip Olmak,
-      10/06/2004  Tarihli  ve  5188  Sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10’uncu Maddesinde    Yer    Alan    Şartları    Taşımak    ve    Vardiyalı    Çalışmaya    Engel    Durumu Bulunmamak,
-      Görevini  Devamlı  Yapmasına  Engel  Olabilecek  Akıl  Hastalığı  ve  Ruhsal  Bozukluğu Bulunmamak, Bedensel Özürlü Olmamak, Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme Kaybı, Çehrede Sabit Eser, Uzuv Noksanlığı, Kekemelik ve Benzeri Engeller Bulunmamak,
-      Vücutta Görünecek Şekilde Dövmesi Bulunmamak,
-      İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Kırk (40) Yaşını Doldurmamış Olmak,
-      170 Cm’den Kısa Olmamak ve Boy Uzunluğunun Cm Cinsinden Son 2 Rakamı ile Kilosu Arasında   Farkın   15’ten   Fazla   ve   15’ten   Az   Olmaması.   Bu   Durumun   Resmî   Sağlık Kuruluşlarından Alınacak Rapor ile Belgelendirilmesi Gerekmektedir,
-      Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
-      2022  Yılı  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavından  En  Az  Altmış  (60)  Puan  Almış  Olmak, Üniversitemiz Farklı Birimlerinde İhtiyaca Binaen Görevlendirilecektir.
KG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) 2022
KPSS P94
2 -      Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak,
-      İlan Tarihi İtibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile Tamamlamış Olmak ve Son Başvuru   Tarihi   İtibarıyla   Geçerlilik   Süresi   Dolmasına   En   Az   Altı   (6)   Ay   Kalmış Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak,
-      10/06/2004  Tarihli  ve  5188  Sayılı  Özel  Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10’uncu Maddesinde    Yer    Alan    Şartları    Taşımak    ve    Vardiyalı    Çalışmaya    Engel    Durumu Bulunmamak,
-      Görevini  Devamlı  Yapmasına  Engel  Olabilecek  Akıl  Hastalığı  ve  Ruhsal  Bozukluğu Bulunmamak, Bedensel Özürlü Olmamak, Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme Kaybı, Çehrede Sabit Eser, Uzuv Noksanlığı, Kekemelik ve Benzeri Engeller Bulunmamak,
-      Vücutta Görünecek Şekilde Dövmesi Bulunmamak,
-      İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Kırk (40) Yaşını Doldurmamış Olmak,
-      165 Cm’den Kısa Olmamak ve Boy Uzunluğunun Cm Cinsinden Son 2 Rakamı ile Kilosu Arasında  Farkın   10’dan  Fazla  ve  10’dan   Az  Olmaması.   Bu   Durumun   Resmî   Sağlık Kuruluşlarından Alınacak Rapor ile Belgelendirilmesi Gerekmektedir,
-      Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemiz Farklı Birimlerinde İhtiyaca Binaen Görevlendirilecektir.
DP01
 
Destek Personeli (Kadın) (Temizlik)
 
2022 KPSS P94
 
2
 
-      Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak,
-      İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Kırk (40) Yaşını Doldurmamış Olmak,
-      Belgelendirmek Kaydı İle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Hijyen Belgesine Sahip Olmak.
-      Temizlik  Görevini  Devamlı  Yapmasına  Engel  Olabilecek  Hastalık  ve  Benzeri  Engelleri Bulunmamak,
-      İhtiyaç Olması Halinde Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından En Az Altmış (60) Puan Almış Olmak,
-      Üniversitemiz      Farklı      Birimlerinde      Temizlik      Hizmetlerinde      İhtiyaca      Binaen Görevlendirilecektir,
-      Kapalı Mekânların Ana Girişi Dâhil Sınıflar, Laboratuvarlar, Salonlar ve Çalışma Odaları ile Ortak Alanları Süpürmek ve Paspas Yapmak,
-      Katı Atıkları ve Geri Dönüşüm Materyallerini Düzenli Olarak Toplamak,
-      Pencere  Çerçeveleri,  Masa,  Raf,  Aydınlatma  Armatürleri,  Kalorifer  Petekleri,  Pervaz  ve Benzeri Yerleri Nemli Bezle Silmek,
-      Günlük Olarak Tuvaletleri Sabunlu ve Dezenfektan Bir Malzeme ile Yıkamak,
-      Lavaboları Sıvı Temizleyici Malzeme ile Temizlemek,
-      Aynaları ve Muslukları Silmek,
-      Pencere Kenarı, Kalorifer Üstü ve Benzeri Yerlerin Tozunu Almak,
-      Malzeme,   Demirbaş,   Makine-Teçhizat   vb.   Eşya  veya  Yükleri   Taşımak,   Yükleme  ve Boşaltma İşlerini Yapmak,
-      Tuvaletleri Temiz Tutmak, Kâğıt Havlu ve Sıvı Sabun Eksildikçe Tamamlamak ve Kontrol Formunu Paraflamak,
-      Çevre  Düzenlemesi  Yapmak,  Çim  Biçmek,  Çiçek  ve  Peyzaj  Bakımı,  Budama,  Sulama İşlemlerini Yürütmek,
-      Görevlendirildikleri Birimlerde Yiyecek ve/veya İçecek Servisi Yapmak,
-      Görevlendirildikleri Birimlerde Birim Yöneticileri Tarafından Verilen Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek.
-      Üniversitemizin Farklı Birimlerinde Görevlendirilecektir. 
DP02
 
Destek Personeli (Erkek) (Temizlik)
 
2022 KPSS P94
 
1
 
-      Ortaöğretim  Kurumların  Tarım  Alanından  Mezun  Olmak  ya  da  İlan  Tarihi  İtibari  ile Herhangi Bir Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olmak.
-      MEB   Onaylı   Dış   Mekân   Bitkileri   Yetiştiricisi,   Bahçıvan,   Çiçek   Düzenleme,   Peyzaj Bahçıvanlığı, Park ve Bahçe Bitkileri Yetiştiricisi ve Süs Bitkilerinde Budama Alanlarından En Az İki (2) Sertifikaya Sahip Olmak veya Çiftçilik Belgesi ile Çiftçi Kayıt Belgesine Sahip Olmak.
-      İlanın Son Başvuru Tarihi İtibariyle Kırk beş (45) Yaşını Doldurmamış Olmak,
-      İlan Tarihi İtibariyle En Az B Sınıfı Sürücü Belgesine Sahip Olmak,
-      İhtiyaç Olması Halinde Vardiyalı Çalışma Düzenini Kabul Etmek,
-      Bahçe   ve   Çevre   Düzenleme   İşleri   ile   Temizlik   İşlerini   Devamlı   Yapmasına   Engel Olabilecek Bir Hastalığı Bulunmamak,
-      2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına Katılmış Olmak,
-      Gerekli durumlarda Üniversitemiz Farklı Birimlerinde Bahçe Bakımı ve Düzenlenmesinde Görevlendirilecektir,
-      Her  Türlü  Bahçe  İşlerinde  Çalışmak,  Çevre  Düzenlemesi  Yapmak,  Çim  Biçmek,  Çiçek- Peyzaj Bakımı, Budama ve Sulama İşlemlerini Yürütmek,
-      İhtiyaç Duyulması Halinde Farklı Birimlerde Temizlik Hizmeti İşlerinde Görev Yapmak,
-      Kapalı Mekânların Ana Girişi Dâhil Sınıflar, Laboratuvarlar, Salonlar ve Çalışma Odaları ile Ortak Alanları Süpürmek ve Paspas Yapmak,
-      Katı Atıkları ve Geri Dönüşüm Materyallerini Düzenli Olarak Toplamak,
-      Pencere  Çerçeveleri,  Masa,  Raf,  Aydınlatma  Armatürleri,  Kalorifer  Petekleri,  Pervaz  ve Benzeri Yerleri Nemli Bezle Silmek,
-      Günlük Olarak Tuvaletleri Sabunlu ve Dezenfektan Bir Malzeme ile Yıkamak,
-      Lavaboları Sıvı Temizleyici Malzeme ile Temizlemek,
-      Aynaları ve Muslukları Silmek,
-      Pencere Kenarı, Kalorifer Üstü ve Benzeri Yerlerin Tozunu Almak,
-      Malzeme,   Demirbaş,   Makine-Teçhizat   vb.   Eşya  veya  Yükleri   Taşımak,   Yükleme  ve Boşaltma İşlerini Yapmak,
-      Tuvaletleri Temiz Tutmak, Kâğıt Havlu ve Sıvı Sabun Eksildikçe Tamamlamak ve Kontrol Formunu Paraflamak,
-      Çevre  Düzenlemesi  Yapmak,  Çim  Biçmek,  Çiçek  ve  Peyzaj  Bakımı,  Budama,  Sulama İşlemlerini Yürütmek,
-      Görevlendirildikleri Birimlerde Yiyecek ve/veya İçecek Servisi Yapmak,
-      Görevlendirildikleri Birimlerde Birim Yöneticileri Tarafından Verilen Diğer İş ve İşlemleri Yürütmek.


I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan    kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5-Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,
6-657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmeleri  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Kanunu”  gereğince  arşiv  araştırmasının/güvenlik  soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
10-Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
11-Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine  getirmeyen  adayların  sözleşmeleri  bir  (1)  ay  içerisinde feshedilecektir,
12-Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartlar aranır,
13-Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu  KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır,
14-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır,
15-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
16-Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir,
17-Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  ve  Destek  Personeli  pozisyonları  haricindeki  atanmaya  hak  kazanan  tüm  adaylardan  tam  teşekküllü  Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.

II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

a) Başvuru Yeri/Adresi:
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA

b) Başvuru Tarihi ve Şekli:
Resmî   Gazete’de   yayımlandığı   tarihten   itibaren   on   beş   (15)   gündür.   Adaylar,   başvurularını   Üniversitemiz   Personel   Daire   Başkanlığı’na Üniversitemiz  web  sayfasında  yer  alan  başvuru  formunu  tam  ve  eksiksiz  doldurarak  istenen  belgelerle  birlikte  şahsen  veya  kargo  yolu  ile  yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu  olmayacak  ve  tebligat  yapılmayacaktır.  Adaylar  sadece  tek  bir  unvan  için  unvan  kodu  belirterek  başvuru  yapacaklardır.  Birden  fazla  unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

c) Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)
2-Başvuru  Formu,  (Fotoğraflı  ve  Islak  İmzalı),  (Unvan  Kodu  ve  Unvan  Belirtilmek  Zorundadır),  (Üniversitemiz  Web  Sayfasından  Temin Edilecektir.)
3-Diploma  veya  Mezuniyet  Belgesi,  Aslı  veya  Noter  Onaylısı,  (Sorgulama  Kodu  Net  ve  Okunur  Olan  e-Devlet  Üzerinden  Alınan  Belge  Kabul
Edilecektir.)
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)
5-Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)
6-Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
7-Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul
Edilecektir.)
8-Deneyim  İstenen  Pozisyonlar  İçin  Çalıştığına  Dair  Belge.  (Çalışılan  Kurumun  Antetli  Kâğıdında  Kaşeli,  Islak  İmzalı  ve  Çalıştığı  Unvan
Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma Belgesindeki Meslek Kodları Aynı Olmalıdır.)
9-Adli Sicil Kaydı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan e-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
10-Başvurulacak unvandaki aranılan nitelikler bölümündeki belgeler.
11-KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza Metni. (Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
12-KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni. (Her Sayfası Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
13-Sertifika İstenen Pozisyonlar İçin İlan Tarihinden Sonra Alınan Sertifikalar Kabul Edilmeyecektir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Atanmaya  hak  kazanan  adaylara  ilişkin  asıl  ve  yedek  aday  listeleri  ile  istenilen  belgeler  Üniversitemiz  web  (www.alanya.edu.tr)  adresinden başvuruların  sona  ermesinden  itibaren  beş  (5)  iş  günü  içinde  ilan  edilecektir.  Kazanan  adaylar,  sonuçlarının  ilan  edilmesinden  itibaren  beş  (5)  iş  günü içerisinde  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı’na  şahsen  teslim  edeceklerdir.  Bu  süre  içerisinde  belgeleri  tamamlayarak  teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.
Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı
dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden