ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

ilan şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi istihdam edilecektir.

Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenen Evraklar
1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),
3. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,
4. Doçent kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,
5. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, kimlik fotokopisi, 2 adet fotoğraf, noterden tasdikli veya e-Devletten barkodlu alınan lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dijital ortamda ve basılı 1 takım dosya,
6. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
7. Üniversitemiz https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel sayfasında yayımlanan değerlendirme ölçütleri formunun aday tarafından doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
Başvuru Şekli: Şahsen veya posta yolu ile
Başvuru Yeri: Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya Üniversitesi Alanya/Antalya 07400

NOT: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Evraklar:
1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
2. Başvuru dilekçesi (https://hr.alanyauniversity.edu.tr/tr/akademik-personel adresinde mevcut),
3. Ayrıntılı özgeçmiş (YÖK formatlı CV),
4. Noter onaylı lisans/yüksek lisans diplomaları veya e-Devletten alınan belgeler (yurt dışından alınan lisans/yüksek lisans diplomaları için YÖK Denklik Belgesinin onaylı örneği)
5. Lisans/yüksek lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı veya e-Devletten alınmış barkodlu transkript)
6. ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES'ten en az 70 puan almış olmak.)
7. Eğitim dili İngilizce olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
8. Eğitim dili Türkçe olan bölümlerimiz için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,
9. Nüfus cüzdanı fotokopisi
10. 2 adet fotoğraf
11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren resmi belge
12. Adli sicil kaydı ile birlikte ilgili akademik birime başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not-1: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (www.alanyauniversity.edu.tr) yayınlanacak olup, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not-2: Posta yolu ile müracaat eden adaylardan, başvuru dosyası müracaat tarihi sonuna kadar ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 17.03.2023
Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.04.2023
Sınav Giriş Tarihi : 05.04.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.04.2023

Başvuru Adresi : Alanya Üniversitesi Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No:7 07400 Alanya

 

Fakülte Bölüm Kadro Sayısı Unvan Özel Şartlar
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 1 Profesör Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Uzaktan eğitim konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri veya İstatistik alanlarının birinde doktora derecelerine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 1 Doçent Turizm İşletmeciliği alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turizm bilim alanından doçentliğini almış olmak. Turizm işletmelerinde sosyal inovasyon ve akıllı turizm alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi İletişim Bilimleri, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık, Yeni Medya, Sinema ve Televizyon, Film Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Grafik Tasarımı alanlarında doktora/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmak. İlgili alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı (İngilizce) 1 Doktor Öğretim Üyesi Sinema alanında yüksek lisans yapmış olmak. Film Tasarımı alanında Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak. 5 yıl uygulamalı İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak, film çalışmaları yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon (Türkçe) 1 Doktor Öğretim Üyesi Fotoğraf, görüntü düzenleme, masaüstü yayıncılık, iletişim tasarımı konularında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahibi olmak. Görsel iletişim tasarımı, fotoğrafçılık, reklam alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Grafik tasarım, video efekt programlarına hakim olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) 1 Doktor Öğretim Üyesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) 1 Araştırma Görevlisi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) 1 Doktor Öğretim Üyesi Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. İngilizce dilinden en az 85 puan aldığını gösterir, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) 1 Doktor Öğretim Üyesi Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak, Aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Bina bilgisi alanı ile tasarım ve inovasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Türkçe) 1 Araştırma Görevlisi

Mimarlık Bölümü lisans mezunu olmak. Mimarlık Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden