Allah akıl fikir versin; Ya vicdan nerede?

03.02.2020 10:00

Kara elmasın merkezi Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde  akşam saatlerinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi ne yazık ki hayatını kaybetti.  Olay yerinde incelemelerde bulunan  Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş "Geçmiş olsun. Allah benzerlerinden saklasın. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin. Biraz daha iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin" dedi. Bizde bu açıklamaya Allah VİCDAN versin diyelim. Bir işyeri niçin kapatılır? İstihdamla mücadele ederken bir işyeri niçin kapatılır ? Elbette hayati öneme sahip bir takım eksiklikler ve sıkıntılar var ki kapatılmış. Peki kapatılmasına rağmen niçin kaçak olarak faaliyete devam ediliyor ? Şunu çok açıkça ifade etmekten kaçınmamalıyız. Çalışma koşullarını sahayı ve teknik donatıları iş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hale getirmeyen işletmelerin gözünün yaşına bakmamak lazım.

Madenlerde, özellikle kömür madenciliğinde, tarihsel sürece baktığımızda iş kazaları nedeniyle akıl ve mantıkla açıklanamayacak boyutlarda bedeller ödediğimizi görmekteyiz

İş esnasında işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen kazalara iş kazası denilmektedir. İş kazaları, işyerlerinde bir çok faktörden kaynaklandığı gibi çalışanlarıda yakından ilgilendiren bir konudur. İşçilerin ruh halleri, davranışları ve çalışma süreçleri iş kazalarına sebep olan en büyük etkenler arasındadır ancak işletmede gerçekleştirilmiş yanlış düzen, alan yetersizliği v.b. durumlar da iş kazalarını yakından ilgilendiren faktörler arasındadır.

Öncelikle işçilerin bilinçsiz bir şekilde iş sürdürmesi işçileri kazalara karşı korunaksız bir hale getirmektedir. Böylelikle gelişen iş kazalarında yaralanma olasılığı çok yüksektir.

 Kişisel koruyucu donanımları kullanmamak.

- Dikkatsiz bir şekilde iş sürdürmek.

- Sinirli, uykulu ve hasta hallerde iş sürdürmek.

- Çalışma ortamının uygun olmaması.

- Çalışma ortamında uygun olmayan davranışlar sergilemek.

Yukarıda başlıca sıraladığımız başlıklar iş kazalarının ana sebepleri arasındadır. Yukarıdaki başlıklar çoğaltılabilir ancak temel olarak bu tür davranışları sergilememek gerekir.

Literatürde konu ile ilgili çalışmalar ve ülke örnekleri ile, maden ocaklarında kullanılan sistemlerin ve teknolojinin kazaların meydana gelmesi ve ölüm oranlarının seviyesi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Modern tekniklerin kullanıldığı bir maden ocağı ile klasik yöntemler ile çalıştırılan bir maden ocağının karşılaştırıldığı bir çalışmada yeni teknolojilerin kullanılmasının klasik yöntemlere göre hem verimliliği arttırdığı hem de kazalar sonucu zarar gören kişi sayısını azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte iş güvenliğini geliştirmek üzerine sistematik eğitim programlarının etkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Konu ile ilgili uzmanların görüşleri de, kazalar sonucu meydana gelen ölümlerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eksik uygulamalardan kaynaklandığını desteklemektedir.

Son olarak bizde diyoruz ki Allah akıl fikir versin . Ya vicdan nerede ?