Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı"na video mesaj gönderdi.

İnternet teknolojisi ve mobil teknolojilerin hızla gelişmesi sonucunda hayatta yer edinen yeni nesil medyanın, içinde başta sosyal medya platformları olmak üzere farklı mecraları barındırdığını dile getiren Altun, yeni nesil medyanın haber alma ve üretme süreçlerine getirdiği yeniliklerle bir dönüşüm yaşandığını, bu noktada bireyler, toplumlar ve ülkeler için yeni fırsatlarla birlikte ciddi meydan okumaların da ortaya çıktığını belirtti.

Dezenformasyondan karalama kampanyalarına, kötücül girişimlerin de yaygınlık kazanabildiği yeni nesil medyada daima ve sadece hakikat mücadelesi yürütmek gerektiğini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasında yer alan ülkeler, dezenformasyon gibi yıkıcı faaliyetlere en fazla maruz kalan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. Dezenformasyonun dijital mecralarda hızla yaygınlaşması tüm toplumları tehdit ediyor. Bunun farkında olarak ortak vizyon, ortak misyon, ortak dil ve ortak davamız etrafında kenetlenerek yeni dijital çağın imkanlarını kullanma ve tehditleriyle mücadele edebilmek için güçlü işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmemiz önem arz ediyor."

Bu kapsamda Türk dünyası ile medya ve iletişim alanında iş birliklerini güçlendirecek çalışmalar yaptıklarına işaret eden Altun, en son mayıs ayında Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın dördüncüsünü İstanbul'da gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye olarak kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, dezenformasyonla mücadeleden kriz yönetimine çok geniş ve güçlü bir iletişim modeline sahip olunduğuna dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Biz, 'Türkiye İletişim Modeli'ni, kardeş ülkelerimize, Türk dünyası ölçeğine de taşıyabileceğimize inanıyoruz. Ortak amaçlar etrafında ortak bir tutum ve söylemle birlik olmalıyız, dezenformasyon başta olmak üzere yeni nesil medyadaki tehlikelere karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Ortak söylem ile kardeşliğimizi pekiştirmeli; tarihsel kodlarımızdan aldığımız güç ile mücadelede işbirliğini öne çıkartmalı; uluslararası tüm tehditlere karşı birlikte hareket edip daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu göstermeliyiz."

- "Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayını çok değerli bir adım"

Altun, Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesinin daha güvenli yarınlara birlikte yürümeyi temin edeceğini de belirtti.

"Dijital medyayı silah olarak kullanan çevrelere karşı ortak eylem planları çerçevesinde bilgi ve teknolojimizi birleştirerek, tecrübelerimizi paylaşarak tehditleri birlikte bertaraf etmeliyiz." diyen Altun, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden faydalanarak gelecekteki engelleri aşacaklarına inancının tam olduğunu kaydetti.

- "Türk devletleriyle müşterek hareket edecek ortak platformlar kurmalıyız"

Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası mecrada görünürlüğünü artırmak için de dayanışmayı güçlendirmek gerektiğine dikkati çeken Altun, bu kapsamda Türk Dünyası Yeni Nesil Medya Çalıştayı'nı çok değerli ve anlamlı bir adım olarak gördüğünü anlattı.

Ortak medeniyet, ortak coğrafya, ortak dil ve ortak gelecek için bu tür buluşmaların sayılarının artırılmasını, işbirliklerinin geliştirilmesini isteyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek belirttiği gibi, 'Tüm paydaşlarla birlikte insan odaklı ortak stratejik planlar oluşturmalı, dijital dönüşümün yol haritasını belirlemeliyiz.' Aynı amaç doğrultusunda daha sık istişarelerde bulunmalı, medya ve iletişim alanında işbirliğini geliştirerek güçlendirilmesini hedefleyen çalışmalara birlikte imza atmalıyız.

İyiliği ve hakikati hedef alan yalan haber ve dezenformasyona karşı mücadelede Türk devletleriyle müşterek hareket edecek ortak platformlar kurmalıyız. Biz Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak medya, iletişim ve enformasyon alanında atılacak her adıma sonuna kadar destek vermeye hazırız. Küresel dezenformasyon ve dijital teröre karşı alınacak her önleme katkı sağlayacağımızın altını önemle çizmek istiyorum."

"Medyadaki 'İslamofobik' dile karşı kalemlerimizi ve yüreklerimizi birleştireceğimize inanıyorum"

Türkiye İletişim Modeli'ni tüm paydaşlarla müzakere edip, konuşup, paylaşıp yeni bir süreci inşa edeceklerine inandığını vurgulayan Altun, şunları söyledi:

"Medyadaki 'İslamofobik' dile karşı da kalemlerimizi ve yüreklerimizi birleştireceğimize inanıyorum. Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılığı normalleştirmeye çalışanları yalnızlaştırıp, ayrımcılık, önyargı ve nefreti sinsince yaygınlaştırmaya çalışanlara karşı ortak stratejiler geliştirirken, bu alanda güç birliği yaparak küresel düzeyde bir mücadele ortaya koymalıyız. Irkçılığa 'dur' diyeceğiz. Küresel vesayeti kıracağız. Kurumsal kapasitelerimizi geliştireceğiz. Bölgemizde ve dünyada itibarımızı en üst seviyeye taşıyacağız. Dayatılanı değil doğru olanı haykıracağız; adalet, barış, huzur ve refahı tüm dünyaya yayacağız."

Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı, Türk dünyasının yüzyılı olacağını belirten Altun, bu yüzyılın, hem devletler hem de milletler arasında paydaşlığı zirveye taşımanın yüzyılı olacağını sözlerine ekledi.