ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular, ilanın resmî gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir.) ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 4. Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

 5. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.

 6. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.

 7. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

 8. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

 9. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 10. Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacak.

 11. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

 12. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

MUAFİYET:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, ilgili yönetmeliğin 7.ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

 2. Meslek yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİLEKÇE VE EKLERİ:

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar )

 2. Özgeçmiş

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 4. Fotoğraf (1 Adet)

 5. ALES Sonuç Belgesi (Son 5 yıl)

 6. Yabancı Dil Belgesi- YDS, YÖKDİL veya eş değerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu başvurularında istenmez.)

 7. Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 8. Lisans Not Transkripti (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 1. Yüksek Lisans Tez Özeti

 2. Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 3. Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)

 4. Tecrübe Şartı İstenilen İlanlarda (Çalışma Belgesi ve SGK’dan alınmış Hizmet Dökümü, Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

 6. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

30.12.2022

Son Başvuru Tarihi

13.01.2023

Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi

18.01.2023

Sınav Giriş Tarihi

20.01.2023

Sonuç Açıklama Tarihi

25.01.2023

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi

www.amasya.edu.tr

SIRA
NO


BAŞVURU DETAY NUMARASI


BİRİMİ VE BAŞVURU YERİ

BÖLÜMÜ


ANABİLİM DALI / PROGRAM

ÜNVANI

DERECE

ADET


ALES PUAN TÜRÜ

YABANCI DİL PUANI

AÇIKLAMALAR


1


2022/12-17


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Sınıf Eğitimi


Araştırma Görevlisi


7


1


Eşit Ağırlık 70


50

Lisans ve Yüksek
Lisansını Sınıf Eğitiminde tamamlamış olup, Sınıf
Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.22022/12-18


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi


Matematik Eğitimi


Araştırma Görevlisi71


Sayısal 7050

Matematik veya Matematik Eğitimi
alanında doktora yapıyor olmak.32022/12-19


Eğitim Fakültesi


Eğitim Bilimleri


Eğitim Yönetimi


Araştırma Görevlisi71


Eşit Ağırlık 7050

Psikoloji Lisans mezunu
olup, Psikoloji veya Eğitim Yönetiminde Tezli yüksek lisans yapıyor olmak.42022/12-20


Fen- Edebiyat FakültesiMatematik


Cebir ve Sayılar Teorisi


Araştırma Görevlisi71Sayısal 7050


Matematik alanında doktora yapıyor olmak.


52022/12-21

Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıAraştırma Görevlisi71


Eşit Ağırlık 7050

Lisans ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini İktisat alanında yapmış olup,
iktisat veya işletme
alanında doktora yapıyor olmak.62022/12-22


İlahiyat Fakültesi


Temel İslam Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi


Araştırma Görevlisi71Sözel 7050

Temel İslam Bilimleri (Kıraat) alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak ve Hafızlık belgesine sahip olmak.
7

2022/12-23
Tasarım MYO
Tasarım
Grafik TasarımıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
3
1
Eşit Ağırlık Sözel 70
-

Tezli Yüksek Lisans
eğitimini Resim alanında yapmış olup, Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.
Yükseköğretim
Kurumlarında en az 1 (bir) yarıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
8
2022/12-24Taşova Yüksel Akın MYOMotorlu Araçlar ve Ulaştırma TeknolojileriRaylı Sistemler Elektrik ve ElektronikÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)
5
1
Sayısal 70
-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yenilenebilir Enerji
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.