2023 ihracat hedefi 458 milyar dolar

Dış Ticaret Müsteşarlığı, yayınladığı projeksiyona göre, ihracatın 2005’te 43 milyar dolar, 2010’da ise 81 milyar dolara çıkması öngörülüyor. 2023 ihracatının ise 458 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Abone ol

2023 yılında Türkiye’nin ihracatının 458 milyar dolar olması hedefleniyor. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “2002- 2023 Dış Ticaret Stratejisi” açıklandı. Buna göre, Türkiye’nin ihracatı 2005’de 43 milyar, 2010’da 81 milyar, 2015’de ise 158 milyar dolar olacak. Strateji uyarınca türkiye’nin ithalatının da 2005’de 59 milyar, 2023’de ise 564 milyar doları bulması bekleniyor.

Strateji uyarınca, Türkiye’nin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ürünler, AB’ye ihracatının yüzde 68’ini, AB’nin toplam ithalatının yüzde 10.7’sini, NAFTA’ya ihracatının yüzde 73.3’ünü, NAFTA’nın toplam ithalatının yüzde 9.8’ini oluşturuyor.

Ortadoğu’da rekabet gücü yüksek mallar ülkelere göre farklılık gösterirken, Türkiye, Avustralya ve Uzakdoğu ülkeleriyle yeterli düzeyde ticaret yapamıyor.
       
EN VERİMLİ SEKTÖRLER

Stratejide, imalat sanayiinde en verimli sektörler olarak, “gemi yapımı, hava taşıtları, kok kömürü, petrol ürünleri, metalik olmayan diğer mineraller, tıbbi aletler, hassas optik aletler” sıralanırken, endüstri içi ticaretin olduğu sektörler de “hazır giyim, kimyasallar, demir-çelik, tekstil, metal eşya, makine ve ulaşım araçları” olarak belirlendi.

Dışa açık sektörlerin yapısının da incelendiği stratejiye göre, Türkiye’de ihracat/üretim oranı yüzde 25’in üzerinde olan 43 dışa açık sektörün toplam ihracat içindeki payı yüzde 60’ı geçiyor.

Dışa açık 43 sektörün 8’i tam rekabetçi bir piyasa yapısına sahipken, 500 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapan 6 dışa açık sektör içinde giyim eşyası, trikotaj ürünleri ile sebze ve meyve tam rekabetçi bir yapıya sahip bulunuyor.

Sratejiye göre, tarım sektöründe ihracatı destekleyecek üretim artışı sağlanamazken, girdi maliyetleri yüksek tarımda organik üretime geçilmesi yanında, ekolojik üretimin teşvik edilmesi önerildi.
       
NELER YAPILMALI?

Stratejide dış ticaret politikalarının oluşturulmasında kullanılması gereken araçlar olarak “döviz kuru, dahilde işleme rejimi, off-set, kalite altyapısının güçlendirilmesi, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, elektronik ticaret, ulaştırma stratejisi, Eximbank’ın kaynakları, Türkiye tanıtım stratejisi” sıralandı.

Dış ticaret stratejisinde kullanılacak politika araçları arasında ise “pazara giriş projesi, elektronik ticaret, pazarlama ve lojistik yönetim, kalite artırıcı ve çevreyle uyumlu teknolojiler, ithalat ve ihracat politikası araçları, ihracatın finansmanı, kur politikası” yer aldı.

Stratejide, daha büyük ihracat değerine ulaşılması için “yatırım-üretim-ihracat zincirinin kurulması, teknolojik katma değeri yüksek ürünlerin üretimi, yeni kuşak teknoloji transferi, geliştirilmiş ve farklılaştırılmış sanayi ürünlerinin üretimi ile endüstri içi ticarete önem verilmesi” gerektiği de vurgulandı.

Tek yalanı doktorluk değil! Sahte doktorun arkadaşından şoke eden sözler İşte 2023'te yaşanacak felaketler! Listeye Türkiye damgası: Yunanistan'la savaş... Fiyatlar tepetaklak oldu! Motorine tam 3,88 TL indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları... Kilo aldığını sanan adamın karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti! Tam 13 kilo... Dolar ve altın uyarısı: Ezberler bozulacak, 2023'te rüzgar tersine dönecek Cristiano Ronaldo İstanbul'da