Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak.

Abone ol

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacaktır.
Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayımlanan “Öğretim Üyesi Başvuru Kılavuzu”ndan ulaşılabilecektir.
Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Zorunlu hallerde; ilanda, ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanın iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. ALES’ten en az 70 (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlayıcı belge sunmaları halinde, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosuna göre yapılır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4. Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur),
2. Özgeçmiş (YÖK formatında),
3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
4. İlan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesinin veya öğrenci belgesinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.),
5. Lisans transkript fotokopisi,
6. ALES Belgesi (Geçerlilik Süresi Bitmemiş),
7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını gösterir belge),
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9. Fotoğraf (2 adet),
10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
11. “Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni” ve “Açık Rıza Metni” (İlgili formlara http://www.ebyu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

AÇIKLAMALAR
1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerde SGK dökümü istenmez.
4. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi gönderilmesi zorunludur.
5. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde veya öğrenci belgesinde veya enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
6. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
7. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
9. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYETLER
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.

Sana bakınca çaresizlik ve acizlik görüyoruz sadece! ABD'yi karıştıran iddia! Trump: Baskın sırasında evimden çalmışlar Yalan haber tüketicisi Yarkadaş yine mesleki ihtisasını konuşturdu Bir ev almak istiyordu! Yanlışlıkla kasabanın sahibi oldu Rusya ölümcül vuruşu yaptı! Avrupa'da rekor artış Dünya şokta! Birçok ülke üretemez hale geldi... Türkiye'den satın alacaklar