'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)' Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)' ve 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025)' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, dünya ekonomisindeki sorunlar, iş gücü piyasalarının yapısı ve Kovid-19 salgını gibi olumsuzluklar nedeniyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediği bildirildi. Genelgede, Türkiye'nin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için kimi stratejilerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerektiği belirtildi. Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın 'İstihdam' üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması konusunda gereğini rica ederim."

'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025)' Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025)' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın web sitesinde yayımlanacak Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetleri, mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan genelgede, Türkiye'nin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve alt yapı yatırımlarının; küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda, ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önemine vurgu yapıldı.

Ulaşıma erişimin bir hak olduğu anlayışına değinilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde (www.uab.gov.tr) yayımlanacaktır. 

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025) ile ulaşımda erişilebilirlik; alt yapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı (2021-2025) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanması hususunda gereğini rica ederim."

Tek yalanı doktorluk değil! Sahte doktorun arkadaşından şoke eden sözler İşte 2023'te yaşanacak felaketler! Listeye Türkiye damgası: Yunanistan'la savaş... Fiyatlar tepetaklak oldu! Motorine tam 3,88 TL indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları... Kilo aldığını sanan adamın karnından çıkanlar doktorları bile şoke etti! Tam 13 kilo... Dolar ve altın uyarısı: Ezberler bozulacak, 2023'te rüzgar tersine dönecek Cristiano Ronaldo İstanbul'da