ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik Birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğine online başvuru sisteminde ulaşılabilmektedir Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilmelidir. Dilekçe, ıslak imzalı olarak online başvuru sistemine yüklenmelidir.)
2. Nüfus Cüzdanı Sureti
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge
5. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
6. Lisansüstü Eğitim Gördüğüne dair onaylı belge (Araştırma Görevlisi kadroları için)
7. Lisans Eğitimi ile ilgili Transkript
8. ALES Belgesi
9. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
11. Tecrübe durumunu gösterir belge
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
13. Adli Sicil Kaydı Belgesi
* Başvurularda e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile Resmi Kurumlarca onaylı belgeler kabul edilmektedir.

Başvuru Hakkında Bilgiler:
1- Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
3- Adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’teki başvurulan kadroya ait atanma şartları ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlaması gerekmektedir.
4- Tüm başvurular https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5- İlgili kadrolara müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
8- Son Başvuru Tarihi, Ön değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Sonuçlarının açıklanma tarihi ilanda belirtilmiş olup, adaylar tarafından başvurunun yapılan birimlerin internet sayfasından yayımlanan sonuçların takip edilmesi gerekmektedir. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
9- İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

SINAV TAKVİMİ:

Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir

 

SON BAŞVURU TARİHİ 13.01.2023
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 20.01.2023
SINAV TARİHİ 25.01.2023
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 01.02.2023

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM/ANASANAT DALI ADET DERECE UNVAN YABANCI DİL PUANI ALES PUAN AÇIKLAMA
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR 1 7 Araştırma Görevlisi 50 70 Devlet  Konservatuvarı  Türk  Din  Musikisi  bölümü  lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans eğitiminde Ney çalgısı üzerine eğitim almış olmak.
Geleneksel  Türk  Müzikleri  alanında  tezli  yüksek  lisans yapıyor olmak.
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ ÇALGI EĞİTİMİ YAYLI ÇALGILAR 1 7 Araştırma Görevlisi 50 70 Konservatuvarların Geleneksel Türk Müziği bölümü lisans mezunu olmak.
Belgelendirmek    kaydıyla    lisans    eğitiminde    Klasik Kemençe çalgısı üzerine eğitim almış olmak. Türk Müziği
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ SES EĞİTİMİ GELENEKSEL MÜZİKLER 1 6 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 50 70 Ses Eğitimi alanında lisans ve Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanı ile  ilgili  Yükseköğretim  Kurumlarında  en  az  3  (üç)  yıl
çalışmış olmak.
MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ MÜZİK TEORİSİ MÜZİK TEORİSİ 1 6 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 50 70 Kompozisyon   alanında   lisans   ve   tezli   yüksek   lisans mezunu olmak.
Lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla alanı ile  ilgili  Yükseköğretim  Kurumlarında  en  az  3  (üç)  yıl çalışmış olmak.
REKTÖRLÜK DIŞ İLİŞKİLER 1 7 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 50 70 Uluslararası  İlişkiler,  Kamu  Yönetimi  ve  Siyaset  Bilimi alanlarından birinden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Lisans mezuniyeti sonrası Kamu Kurumlarının uluslararası ilişkilerle ilgili birimlerinde en az 8 (sekiz) yıl deneyimi ve
AB Erasmus+ projeleri ile ilgili çalışmaları bulunmak.
REKTÖRLÜK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI *(Ses Kayıt Stüdyosunda görevlendirilmek üzere) 1 7 Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
50 70 Tezli   yüksek   lisans   mezunu   olmak.   Belgelendirmek kaydıyla  ses  kayıt  stüdyosunda  tonmaister  ve  konser seslendirmeleri konusunda deneyim sahibi olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.