ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan şu şekilde;

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adaylar;
-Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname
- Diplomalar (*)
- Doçentlik belgesi (*)
- Yabancı Dil Belgesi (*)
- Özgeçmiş
-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. 
Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken “Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” nda yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

1 - Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 30.12.2022 ve son başvuru tarihi olan 16.01.2023 tarihi mesai bitimine kadardır.
2 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
3- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgenin başvuruda teslim edilmesi gerekmektedir.
(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

 

ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA
FAKÜLTESİ
     
Türkiye Coğrafyası ABD Doçent 1 Beşeri ve İktisadi Coğrafya bilim alanında doçent unvanı almış olmak, arazi kullanımı ve coğrafi bilgi sistemleri
alanında çalışmaları olmak
Japon Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Japon edebiyatı alanında araştırmalar yapmış ve yurtdışı çalışmaları olmak
Japon Dili ve Edebiyatı ABD Doçent 1 Japonya yakın tarihi ve uluslararası ilişkiler alanında araştırmalar yapmış ve yurtdışı çalışmaları olmak
Kurumlar Sosyolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış, Avrupa
modernleşmesi ve kuşaklararası dini farklılaşmalar üzerine çalışmaları olmak
Rus Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Rus edebi metinlerinde anlambilim ve "Rus kültürü" alanlarında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
Pedodonti ABD Doçent 1 Pedodonti  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak,  rejeneratif endodontik tedavilerde sonlu elemanlar analizi ile çalışmış
olmak
Endodonti ABD Profesör 1 Endodonti  alanında  doçent  unvanı  almış  olmak,  alanında mikro-CT  ve  nanopartiküler  sistem  uygulamaları  üzerine çalışmaları olmak
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzman ve
Pediatrik Anestezi alanında en az 2 yıl deneyimli olmak
Temel Tıp Bilimleri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Tibbi Farmokoloji alanında doktora yapmış olmak  Ağrı,
inflamasyon ve santral sinir sistemi alanında çalışmaları olmak
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasötik Teknoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik Teknoloji alanında
doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak
EĞİTİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi ABD
Profesör 1 Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
Sınıf Eğitimi ABD Profesör 1 Müzik bilim alanında doçent unvanı almış ve Müzik Eğitimi alanında Etkileşimli Dijital İçerik ve Çevrilmiş
Öğrenme Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Okul Öncesi Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Okul Öncesi Eğitim alanında doktora yapmış, Okul Öncesinde Sosyal Yetkinlik ve Erken Çocukluk Eğitimi
Politikaları konusunda çalışmaları olmak
Eğitim Psikolojisi ABD Doçent 1 Eğitim Psikolojisi veya Öğrenme ve/veya Bilişsel Psikoloji alanlarında çalışmaları olmak
Eğitim Psikolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Eğitim Psikolojisi alanında doktora yapmış, Çocuk ve Ergenlerde Yılmazlık, İyi Oluş ve Akademik Başarı
konularında çalışmaları olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Profesör 1 Arabuluculuk ve konkordato alanında çalışmaları olmak
İdare Hukuku ABD Doçent(1) 1 İdare Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak, İdare Hukuku ve İdari Yargı alanında çalışmaları olmak
Deniz Hukuku ABD Dr.Öğr.Üyesi(2) 1 Hukuk Fakültesi mezunu ve Özel Hukuk (Deniz Hukuku) alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak, deniz
ticareti hukuku ve uluslararası deniz hukuku alanında çalışmaları olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak, Türk
İslam Edebiyatı  Bilim Dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği ABD Doçent 1 Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak yazılım geliştirme
metodolojileri, proje yönetimi ve genel sistem mühendisliği konularında çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Odyoloji ABD Profesör 1 Odyoloji  alanından  doçent  unvanı  almış  olmak,  odyoloji
alanında çalışmaları olmak
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD Doçent 1 Mikro    İktisat    alanında    doçent    unvanı    almış    olmak, uluslararası   iktisat,   işgücü   iktisadı   ve   cinsiyet   iktisadı
alanlarında çalışmaları olmak
Ticaret Hukuku ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hukuk  Fakültesi   mezunu,   özel  hukuk  alanında  doktora
yapmış  ve  kurumsal  yönetim  ilkeleri  ve  sermaye  piyasası araçları ile ilgili çalışmaları olmak
Mali Hukuk ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hukuk     Fakültesi     mezunu,     kamu     hukuku     alanında yükseklisans  ve  doktora  yapmış,  vergi  hukuku  alanında
çalışmaları olmak
Çalışma Ekonomisi ABD Profesör 1 Sosyal   politika   alanında   doçent   unvanı   almış,   endüstri ilişkileri,  endüstri  ilişkileri  tarihi  ve  iş  sağlığı  güvenliği
alanında çalışmaları olmak
Mali İktisat ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 İktisat  alanında  Lisans  ve  doktora  eğitimi  yapmış  İktisat alanında   yapmış,   iktisat   metodolojisi   ve   politik   iktisat
üzerine çalışmaları olmak
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyoloji ABD Profesör 1 Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik  alanında  doktora  yapmış olmak,   Biyoteknoloji  ve  Viroloji  konularında  deneyime
sahip olmak
Tıbbi Biyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıbbi    Biyoloji    alanında    doktora    yapmış    olmak    ve
mitokondri-nanotüp alanında çalışmaları olmak
Tıp Eğitimi ve Bilişim ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıp  Eğitimi  alanında  yükseklisans,  Bilgisayar  ve  Öğretim
Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Kardiyolojisi BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk   Kardiyolojisi   uzmanı   olmak,   kapak   hastalıkları
konusunda epidemiyolojik çalışmaları olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ABD-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD
Profesör 1 Çocuk  Enfeksiyon  Hastalıkları  uzmanı  olmak  ve  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları doçenti olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD-Çocuk Nefrolojisi BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Çocuk Nefrolojisi uzmanı olmak
İç Hastalıkları ABD - Gastroenteroloji BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Gastroenteroloji uzmanı olmak ve karaciğer nakli konusunda
deneyimli olmak
İç Hastalıkları ABD-Yoğun Bakım BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Yoğun bakım hastalarına ekokardiyografi ve ultrasonografi
yapabilme deneyimi ve bu konularda araştırmaları olmak
İç Hastalıkları ABD-Tıbbi Onkoloji  BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Tıbbi   Onkoloji   uzmanı   olmak,   Baş-Boyun   kanserleri
konusunda deneyimi olmak
Göz Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Retina hastalıklarında multimodal görüntüleme ve kantitatif
analizler alanında çalışmaları olmak
Göz Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Şaşılık ve oküler yüzey hastalıklar konusunda araştırmaları
olmak ve prematüre retinopatisi deneyimi olmak
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD Profesör 1 Endoskopik   kafa   tabanı   cerrahisi   konusunda   deneyimli
olmak ve bu konuda eğitim almış olmak
Üroloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Laparoskopik üriner sistem cerrahisi konusunda deneyimi ve bilimsel  çalışmaları  olmak.  Ayrıca  üroonkoloji  alanında
eğitim almış olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD-Tıbbi Parazitoloji BD Dr.Öğr.Üyesi (1) 1 Tıp  doktoru  olmak,  Tıbbi  Parazitoloji  uzmanı  olmak  T.C. Sağlık  Bakanlığınca  verilen  larva  uygulama  sertifikasına sahip olmak Uluslararası nitelikte araştırma projesinde görev
almış olmak
Acil Tıp ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Acil    Tıp    uzmanı    olmak,    çok    uluslu,    çok    merkezli çalışmalarda deneyimi ve Nörolojik aciller konusunda klinik
çalışmaları olmak
Aile Hekimliği ABD Doçent 1 Aile Hekimliği doçenti olmak, emziren annelerin anksiyete
düzeyleri hakkında çalışması olmak
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Dikkat    eksikliği    hiperaktivite    bozukluğu    konusunda
akademik  çalışması  olmak,  Geriatri-Psikiyatri  konusunda klinik tecrübesi olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Profesör 1 Jinekolojik   Onkoloji   Cerrahisi   yandal   uzmanı   olmak, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi üzerine yurtdışında en az 1 yıl eğitim   almış    ve    İn    vitro    fertilizasyon   (IVF)    klinik sertifikasına   sahip   olmak   İn   vitro   fertilizasyon   (IVF)
embriyoloji laboratuvar eğitimi almış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Doçent 1 Kadın   Hastalıkları   ve   Doğum   doçenti   olmak,   v-notes
cerrahisi üzerine, Overin Brenner tümörü ile ilgili ve Covid- 19 gebelikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak
Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD-Algoloji BD Dr.Öğr.Üyesi 1 Algoloji yandal uzmanı olmak, kronik baş ağrısının medikal ve   girişimsel   tedavilerinde   deneyimli   olmak   ve   ağrı
konusunda araştırmaları olmak
Radyoloji ABD Profesör 1 Intrasakkuler  akım  yönlendirici  cihazlar,  beyin  omurilik
sıvısı hastalıkları ve MR içinde eş zamanlı beyin biyopsisi konularında uluslararası çalışmaları olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Fizyolojisi ABD Profesör 1 Hayvan Davranışları ve Serebral Asimetriler hakkında çalışmaları olmak
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD Profesör (1) 1 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Süt Teknolojisi ABD Profesör 1 Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış
olmak,  süt  ürünlerinde  mikroalglerin  kullanımı  ve  kakao yağı prekristalizasyonu konularında çalışmaları olmak
Bahçe Bitkileri ABD Doçent 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bilim alanında doktora yapmış     ve     doçent     unvanı     almış     olmak,     sebze yetiştiriciliğinde  biyotik  ve  abiyotik  stres  fizyolojisi,  doku kültürü ve strese dayanımda elisitör uygulamalarının etkisi
konularında çalışmaları olmak
ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Adli Biyoloji ABD Doçent 1 Adli Biyoloji alanında doktora yapmış ve Kimya alanında doçent unvanı almış olmak, Adli entomoloji alanında
toksikolojik ve moleküler çalışmaları olmak
KÖK HÜCRE ENSTİTÜSÜ
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi mezunu ve kök hücre üzerine çalışmaları olmak
SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Su Yönetimi ABD Profesör 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak, su geri kazanım teknolojileri ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri konularında
çalışmaları olmak
TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Balkan Çalışmaları ABD Doçent 1 Yakın Çağ Tarihi alanında doçent unvanı almış olmak ve Balkanlar, Avrupa Diplomasisi Tarihi ve Osmanlı-Fransız
İlişkileri konularında çalışmaları olmak
AYAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Sosyal Güvenlik Pr Dr.Öğr.Üyesi 1 İktisat alanında lisans mezunu olup, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Sosyal Güvenlik sisteminde kısa çalışmanın ekonomik boyutu,
sürdürülebilir büyüme, sermaye birikimi üzerine çalışmaları olmak
Sosyal Güvenlik Pr Dr.Öğr.Üyesi 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak, sosyal koruma ve sosyal güvenlik
konularında çalışmaları olmak
Coğrafi Bilgi Sistemleri Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Coğrafya lisans mezunu olmak, Beşeri ve İktisadi Coğrafya
alanında doktora yapmış olmak ve coğrafi bilgi sistemleri konusunda çalışmaları olmak
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak, "Finansal Bilgi Yönetimi" ve " Kurumsal Yönetişim" alanlarında
çalışmaları olmak
Bilgisayar Programcılığı Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
Yapay zeka, yapay sinir ağları ve görüntü işleme
alanlarında el yazısı imza doğrulama ile ilgili çalışmaları olmak.
KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olup Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında tezli yükseklisans ve doktora
yapmış olmak. Ekolojik-kültürel alt bölgeler ve jeoparklar konularında çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 Biyoloji lisans mezunu olup, Biyoteknoloji Anabilim dalı Temel Biyoteknoloji doktora programından mezun olmak, hematolojik kanserlerde sinyal yolakları, ilaç hedeflerinin belirlenmesi ve ilaç direncinden sorumlu mekanizmalarla
ilgili bilimsel çalışmaları olmak

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.