ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

ilan şu şekilde

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri ( lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 fiziksel ve 6 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi), yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 fiziksel ve 4 dijital ( Flash Bellek) dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, yabancı dil belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik belgesi) ve yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 fiziksel ve 4 dijital (Flash Bellek) dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.
Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

Tel :0478 211 75 19
 

No Birim / Bölüm/ Anabilim Dalı/ Program Adı Kadro Adedi Kadro Derece Kadro Unvanı Özel Şart
1 Güzel Sanatlar Fakültesi/ Resim Bölümü/
Resim Ana Sanat Dalı
1 1 Profesör Alanında çalışmalar yapmış olmak
2 Sağlık Bilimleri Fakültesi/
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü/
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı
1 1 Profesör
3 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/
Arkeoloji Bölümü/ Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
1 2 Doçent Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında doçentliğini almış olmak.
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
1 2 Doçent Muhasebe alanında doçentliğini almış olmak.
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/ Yönetim Bilimler Ana Bilim Dalı
1 2 Doçent Kamu Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak.
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/
Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı
1 2 Doçent Yerel Yönetimler kent ve çevre politikaları alanında doçentliğini almış olmak.
7 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü/
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
1 2 Doçent Beden Eğitimi ve Spor alanında doçentliğini almış olmak.
8 Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü /
Yazılım Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Öneri sistemleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
9 Mühendislik Fakültesi /
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektronik Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Yarı iletken dedektörler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
10 Mühendislik Fakültesi /
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Modelleme ve similasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.
11 Mühendislik Fakültesi /
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / Devreler ve Sistemler Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi
12 Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü /
Donanım Ana Bilim Dalı
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Saklı Markov Model üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
13 Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü /
Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Emilgatörlerin gıda kalitesine etkisi
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/
Felsefe Bölümü/ Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Felsefe alanında doktora yapmış olmak. Etik üzerine çalışmalar yapmış olmak.
15 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Türk kadın romancıları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
16 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/
Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Yeniçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Gürcistan tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
17 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Yeni Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.
18 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/
Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
19 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/
Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
20 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/
Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Yakınçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
21 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Arkeoloji Bölümü/
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak. Urartu üzerine çalışmalar yapmış olmak.
22 İlahiyat Fakültesi/
İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü/
İslam Sanatları ve Dini Musiki Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak.
23 İlahiyat Fakültesi/
Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Fıkıh Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Fıkıh alanında doktora yapmış olmak. Fıkıh Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak
24 İlahiyat Fakültesi/
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Felsefesi Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak.
25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/
Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Politik iktisat alanında çalışmalar yapmış olmak.
26 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/
Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Dijital teknolojiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
27 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/ Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı 1 5 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Siyasal Düşünceler Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
28 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/
Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak.
29 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/
İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi İktisat Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Gelir Dağılımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
30 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Teknoloji kabul modeli üzerine çalışmalar yapmış olmak.
31 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı
1 2 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Davranışsal finans üzerine çalışmalar yapmış olmak.
32 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ İşletme Bölümü/
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
1 4 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Çok kriterli karar verme yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
33 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/ Spor Yöneticiliği Bölümü/
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
2 3 Doktor Öğretim Üyesi Spor Yöneticiliği alanında doktora yapmış olmak.
34 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ İnşaat Bölümü/ İnşaat Teknolojisi Programı 1 2 Doktor Öğretim Üyesi İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Beton üretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
35 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ İnşaat Bölümü/ İnşaat Teknolojisi Programı 1 4 Doktor Öğretim Üyesi İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Su kayıp yönetimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
36 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü/ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 1 1 Doktor Öğretim Üyesi Uzaktan algılama üzerine çalışmalar yapmış olmak.
37 Çıldır MYO/
Sosyal Hizmetler Bölümü/ Sosyal Hizmetler Programı
1 1 Doktor Öğretim Üyesi Kurumsal iletişim, sosyal medya ve yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
38 Çıldır MYO/ Hukuk Bölümü/ Adalet Programı 2 4 Doktor Öğretim Üyesi Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak.
39 Güzel Sanatlar Fakültesi/ Resim Bölümü/
Resim Ana Sanat Dalı
1 5 Doktor Öğretim Üyesi Alanında doktora yapmış olmak.
40 İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
1 3 Doktor Öğretim Üyesi Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden