Kişinin Asperger sendromuna sahip olduğunun bilinmesi, kariyer hedeflerinin daha doğru şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Peki, Asperger sendromu tam olarak nedir? Asperger sendromlu Türk ünlüler kimlerdir? Psikiyatri, nöroloji ve psikoloji gibi bilim dallarının başlıca inceleme konuları arasında yer alan Asperger sendromunun belirtileri nelerdir?

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger Sendromu, otizm spektrum bozukluğu içerisinde yer alan ve erkeklerde daha sık görülen nörogelişimsel bir bozukluktur. Asperger sendromunun nedenleri tam olarak bilinmemektedir ancak önemli ölçüde genetik faktörlere bağlı olduğu tespit edilmiştir. İşte, nörogelişimsel bir farklılık olan Asperger Sendromu ile ilgili dikkat çekici ayrıntılar...

Asperger sendromuna sahip olan kişilerde:

-  Belirli dönemlerde öfke nöbetleri, uyku bozuklukları ve duygusal çöküntüler görülür.

-  Seboreik dermatit ve atopik dermatit gibi alerjik hastalıklara sıkça rastlanır.

-  Hem obsesyon hem de kompülsiyon düzeyinde çeşitli takıntılar mevcuttur. Bu takıntıların şiddeti, stres seviyesine bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterir.

-  Çoğu zaman depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu gibi ek bulgular eşlik eder.

-  Sinestezi durumu oldukça baskındır.

-  Denge, koordinasyon ve motor becerilerde ciddi düzeyde hantallık söz konusudur.

-  Yüksek ses, kalabalık, gürültü, fazla ışık, trafik, keskin koku gibi unsurlara karşı genellikle belirgin ölçüde hassasiyetler vardır.

- Soyut, mecaz ve iğneleyici ifadeleri kavramaya yönelik çeşitli sorunlara rastlanır.

- Sosyal iletişim, arkadaş edinme ve yakın ilişkiler kurma konularında ciddi problemlere rastlanır.

- Bazı konulara aşırı derecede ilgi duyma söz konusudur.

- Göz kontağı kurma ve bunu sürdürme aşamalarında önemli zorluklar yaşanır.

- Sözlü iletişim esnasında jest, mimik, duruş, ses tonu ve vurgu arasında yeterince tutarlılık görülmez.

- Empati kurma becerisinde eksiklikler ve zayıflıklar söz konusudur.

NOT: Asperger sendromlu bireylerde görülen belirtilerin sayısı ve şiddeti, kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

Asperger sendromlu bireyler, erken çocukluk döneminden itibaren aslında kendilerini diğer insanlardan daha farklı bir noktada konumlandırırlar. Ebeveyn ve öğretmen tutumlarının olumlu olması hâlinde bu farklılıkları avantaja dönüştürebilirler. Ancak yakın çevreleri tarafından dışlanmaları ve olumsuz etiketlenmeleri durumunda ise depresyona yatkınlıkları artabilir. Çevre tutumlarının bu sendroma sahip kişiler üzerindeki etkisini daha net biçimde kavrayabilmek için Asperger sendromlu Türk ünlüler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Onların yaşam öykülerini ve mücadelelerini dinleyerek ilham alabilirsiniz.

Türkiye’deki Bilinen Asperger Sendromlu Ünlüler

Asperger sendromu bulunan kişilerin zekâ düzeyleri, normal veya normalin üzerindedir. Bu kişiler, vakitlerinin çoğunu bir veya birkaç alanda uzmanlaşmaya ayırırlar. Doğru eğitimler ve yönlendirmeler ile çok başarılı bilim insanları, sanatçılar veya akademisyenler olabilirler. İşte, yetenekleri ve potansiyelleri ile dikkat çeken Asperger sendromlu Türk ünlüler...

Oytun Erbaş: Tıp, biyoloji ve kimya gibi alanlarda çok derin bilgi sahibidir. Bol bol araştırma ve deney yapar. Özellikle de kendi uzmanlık alanlarına yönelik çok fazla makale okur. Röportajlarından da anlaşılabileceği üzere genellikle sempatik, sevecen ve sıcakkanlı bir yaklaşımı vardır. Hem bilgisi hem de insanlara yaklaşımı ile kalpleri kazanan Profesör Doktor Oytun Erbaş, Asperger sendromlu kişilerin değerli temsilcileri arasında gösterilebilir.

Bilal Göregen: Görme engelli ve Asperger sendromlu bir birey olan Bilal Göregen, son derece donanımlı biridir. Virtüöz düzeyinde darbuka çalarak insanların beğenisini ve takdirini kazanır. Müzik konusunda üstün yetenekli olmakla birlikte sözlü iletişim becerilerinde de oldukça başarılıdır. Sesli kitaplar, videolar ve ses kayıtları gibi materyaller yardımıyla kendisini yıllarca geliştirir. Doğuştan görme engelli olan Bilal Göregen ’in genel kültür ve bilgi birikimi düzeyi, toplum ortalamasının çok üzerindedir.

Kaynak: Haber Merkezi