Aşure günü hangi ibadetler yapılmalı? Aşure günü gecesi ibadetleri nelerdir?

Aşure günü bu sene 18 Ağustos'a denk geldi yani bugün idrak edilecek. Aşure gününde Müslüman vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu sebeple Aşure gününde ve Mübarek gün, gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır. İşte aşure günü ibadetleri...

Google Haberlere Abone ol
Aşure günü hangi ibadetler yapılmalı? Aşure günü gecesi ibadetleri nelerdir?
18.08.2021 16:17

Aşure günü ibadetleri yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet'te yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak aşure gününü ibadetle geçirmek isteyenler hangi ibadetler yapılır merak ediliyor. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir. Aşure gününde ve mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Namaz Kılınmalı

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır.

Dua Okunmalı;

10 defa şu dua okunur:

'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'

Sadaka vermek sünnettir, iba­dettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre ka­dar sadaka ve­ren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyu­ruldu. (Şir'a)

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

ibadetler

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur.[Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

İlim öğrenmeli; Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap,[mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye]oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

Aşurenin faziletinden faydalanın. Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur.[Şir'a]

Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur.[Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin.[İ .Ahmed]

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Yorumlar