ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

lan şu şekilde; 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

 

Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVAN İLAN KODU ADET TAHSİL KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
DİYETİSYEN DYT 01 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Lisans programından mezun olmak.
HEMŞİRE HM 01 30 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
HM 02 12 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Alanında mesleki deneyime sahip olmak.
HM 03 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerde en az 1 yılı Ameliyathane Hemşiresi olarak çalışmış olmak kaydıyla toplamda en az 6 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Hasta Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrolü, Dezenfeksiyon Antisepsi ve Sterilizasyon ile İlk Yardım eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
HM 04 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Kat ve Organ Nakli Servislerinde Hemşire olarak deneyime sahip olmanın yanında; Genel Cerrahi, Yoğun Bakım, Organ Nakli, Ameliyathane ve Kök Hücre Nakli Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
HM 05 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında Sağlık Kuruluşlarında mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Acil Servis Süreçleri, Yara İyileşmesi, Fitoterapi, Dolaşım Sistemi İlaçlar, Pediatri Hemşireliği, Klinik Vaka Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
HM 06 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Karma ve Yenidoğan Yoğun Bakım Servislerinde olmak üzere toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Kanamalarda İlk Yardım, Down Sendromlu Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sistemine Etkileri, Termal Aciller (Yanık-Donma-Elektrik Çarpması) ve Kan ve Kan Ürünü Uygulanan Hasta İzlemi belgelerine sahip olmak.
HM 07 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Karma Yatan Hasta Servisinde en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Travmalara Genel Yaklaşım, Genel Cerrahi Hemşireliği, Doula-Doğum Destekçisi, Fit Nefes Koçluğu ve Emzirme Danışmanı belgelerine sahip olmak.
HM 08 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında Sağlık Kuruluşlarında mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Hastane Öncesi EKG ve Aritmi Eğitimi, Ergenlerde Yeme Bozukluğunun Sosyal, Ruhsal ve Fiziksel Etkileri, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Hemşirelikte İnovasyon ve Yönetici Hemşire Geliştirme belgelerine sahip olmak.
HM 09 1 LİSANS P3 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. En az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Tıbbi Terminoloji, Fitoterapi ve Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi belgelerine sahip olmak.
HM 10 1 LİSE P94 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği alanı mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Sağlık Kuruluşlarında en az 6 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Covid-19 Korunma ve Hijyen, Hijyen Eğitimi, Okul Sağlığı Hemşireliği ve İş Yeri Hemşireliği belgelerine sahip
olmak.
LABORANT LB 01 1 LİSANS P3 Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak. Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmanın yanında; Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen, ISO 13485:2012 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, ISO 15189:2012 Tıbbi Laboratuvar Kalite ve Yeterlilik İçin Gereklilikler, ISO 17025/IEC:2005 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak.
LB 02 1 ÖNLİSANS P93 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Eczane Teknikeri olarak deneyime sahip olmanın yanında; İş Sağlığı ve Güvenliği belgesi ile Biyomedikal Kalibrasyon, ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu, GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Hasta Hakları ve Sağlık Hukuku eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ ST 01 2 ÖNLİSANS P93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans mezunu olmak.
ST 02 1 ÖNLİSANS P93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans mezunu olmak. Bilgi İşlem Destek Elemanı olarak deneyime sahip olmanın yanında; Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Ayakta Hasta Hizmetleri ve Süreçleri, Acil Servis Süreçleri, Yönetimsel Süreçler ve SGK Yabancı Sigortalar ve Özel Sağlık Sigorta Süreçleri sertifikalarına sahip olmak.
ST 03 1 ÖNLİSANS P93 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl mesleki deneyimin yanında; en az 3 Laboratuvar Cihazı kullanım sertifikasına sahip olmak. Laboratuvar Yönetimi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon ile İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
ST 04 1 ÖNLİSANS P93 Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Onkoloji, KVC, İmmobil Hastalarda Dekübitis Ülserleri ve Tedavi Sürecine Etkileri, Genel Cerrahi, Klinik Eğitim, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları sertifikalarına sahip olmak.
ST 05 1 ÖNLİSANS P93 Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 1 yıl deneyime sahip olmak. MEB onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.
ST 06 1 ÖNLİSANS P93 İlk ve Acil Yardım Bölümü Önlisans mezunu olmak. Hastanelerin Kalp Damar Cerrahisi Servisinde en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında toplamda 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Acil Kurtarma Teknikleri, Afet Psikolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Liderlik ve Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak.
ST 07 1 ÖNLİSANS P93 İlk ve Acil Yardım Bölümü Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde acil servis ve 112 acil ambulans vakalarında mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ambulans Şoförlüğü, Stoma Türleri ve Stoma Takibi, Akılcı İlaç Kullanımı Desteği, Mekanik Ventilasyon Desteği ve Pandemi Sorumlusu Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
ST 08 1 ÖNLİSANS P93 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Tıbbi Dokümantasyon, Temel İlk Yardım, Covid-19 Korunma ve Hijyen, Anatomi ve Fizyoloji, Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına sahip olmak.
ST 09 1 ÖNLİSANS P93 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Kamu Hastanelerinin Tomografi biriminde en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; MR Güvenliği, Uygulamalı MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara Yönelik Radyasyon Güvenliği ve Korunma, Temel Kullanıcı MR Eğitimi ve İşaret Dili sertifikalarına sahip olmak.
BÜRO PERSONELİ BP 01 1 LİSANS P3 Arkeoloji Bölümü Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Arkeolojik Kazılarda Tanıtım ve Organizasyon Görevlisi olarak deneyime sahip olmanın yanında; en az 3 Antik Kent kazısında görev yapmış olmak. İletişim Becerileri, Kurumsal İletişim, Dijital Medya ve Arkeoloji, Medya Arkeolojisi ve Kültürel Teknoloji ve Arkeolojik Fotoğrafçılık ve Medyada Kullanımı sertifikalarına sahip olmak.
BP 02 1 LİSANS P3 Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Okul Öncesi Öğretmeni olarak alanında deneyime sahip olmanın yanında; Sağlık Kurumlarında Yönetim Uzmanlığı, Çocuk Hakları ve Hukuku, Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
BP 03 1 LİSANS P3 Konaklama İşletmeciliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Yolcu Hizmetleri ve ön muhasebe alanında en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Zor Müşteriler, Öğretmenlik ve Öğretim, Muhasebe ve Finansman ve İleri Excel Programlama belgelerine sahip olmak.
BP 04 1 ÖNLİSANS P93 Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Önlisans mezunu olmak. Büro Memuru ve Posta Ayırım Memuru olarak toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Sekreterlik, Bilgisayar İşletmenliği ve Diksiyon eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KG 01 1
(Erkek)
LİSANS P3 Lisans mezunu olmak.
Özel Güvenlik Görevlisi olarak en az 7 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Dövüş Sporları Antrenörlüğü belgesine sahip olmak.
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),
En  az  1.75  cm  boyunda  olmak.  (Boy  uzunluğunun  santimetre  cinsinden  son  iki  rakamı  ile  kilosu  arasındaki  fark  10'dan  fazla,  10'dan  az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
Kazanan  adayların,  gerek  duyulması  halinde  tarafımızdan  yeniden  boy/kilo  ölçümü  yapılacaktır.  Adayın  yapılan  ölçümleri  ile  ibraz  edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KG 02 4
(Erkek)
ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak.
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),
En  az  1.75  cm  boyunda  olmak.  (Boy  uzunluğunun  santimetre  cinsinden  son  iki  rakamı  ile  kilosu  arasındaki  fark  10'dan  fazla,  10'dan  az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
Kazanan  adayların,  gerek  duyulması  halinde  tarafımızdan  yeniden  boy/kilo  ölçümü  yapılacaktır.  Adayın  yapılan  ölçümleri  ile  ibraz  edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KG 03 5
(Erkek)
LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak.
Özel Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 yıl deneyime sahip olmak.
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),
En  az  1.75  cm  boyunda  olmak.  (Boy  uzunluğunun  santimetre  cinsinden  son  iki  rakamı  ile  kilosu  arasındaki  fark  10'dan  fazla,  10'dan  az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
Kazanan  adayların,  gerek  duyulması  halinde  tarafımızdan  yeniden  boy/kilo  ölçümü  yapılacaktır.  Adayın  yapılan  ölçümleri  ile  ibraz  edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
DESTEK PERSONELİ
(İç ve Dış Mekan
Temizliği)
DP 01 6
(Kadın)
LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelli bulunmamak.
DESTEK PERSONELİ DP 02 1 LİSE P94 Ortaöğretim Motorlu Araçlar Teknolojisi mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
DP 03 1 LİSE P94 Ortaöğretim Haberleşme Sistemleri mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Elektrik Montaj alanında deneyime sahip olmak.
DP 04 1 LİSE P94 Ortaöğretim Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü mezunu olmak. Alanında en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ile Elektrik Pano Montaj Yardımcı Elemanı sertifikalarına sahip olmak.
DP 05 1 LİSE P94 Ortaöğretim Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü mezunu olmak. Alanında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında; Kalfalık belgesi ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yüksekte Çalışanların eğitimi belgesine sahip olmak.
DP 06 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Elektrik Teknisyeni olarak en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Temel İlk Yardım, Kişisel Koruyucu ve Donanımlar, Yüksekte Çalışma, Sistem ve Ağ Uzmanlığı ve ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak.
DP 07 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Büro İşçisi olarak deneyime sahip olmanın yanında; Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon, Yönetici Sekreterliği, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
DP 08 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Hastanelerde en az 2 yıl temizlik görevlisi olarak çalışmış olmanın yanında; Hasta ve Yaşlı Hizmetleri belgesine sahip olmak.
DP 09 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 5 yıl çalışmış olmanın yanında; Kalite Yönetim, İş ve Meslek Danışmanlığı, Satış Pazarlama, Maliyet ve Yönetimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Makine Onarım Bakım sertifikalarına sahip olmak
DESTEK PERSONELİ DP 10 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 8 yıl çalışmış olmanın yanında; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Depo ve Stok Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile Koordinasyon ve Organizasyon Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
DP 11 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 2 yıl servis elemanı olarak çalışmış olmanın yanında; Diksiyon, Etkili Konuşma ve Beden Dili, Risk Yönetimi, Satış ve Pazarlama, Hijyen ve Sanitasyon ve Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak.
DP 12 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde çalışmış olmanın yanında; belgelendirmek kaydıyla Fotoğrafçılık ve Foto Muhabirliği de yapmış olmak. Dijital Fotoğraf İşleme ve Portre Fotoğraf belgelerine sahip olmak.
DP 13 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak.
DP 14 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 1 yıl temizlik görevlisi olarak çalışmış olmanın yanında toplamda 4 yıl deneyime sahip olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Katı Atıklar ve Çevre Koruma Bilinci sertifikalarına sahip olmak.
DP 15 1 LİSE P94 Ortaöğretim mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla İşitme Cihazları alanında en az 8 yıl deneyime sahip olmak.
DP 16 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Bilgi İşlem Destek Elemanı ve Bilgisayar Teknisyeni olarak toplamda en az 4 yıl deneyime sahip olmak.
DP 17 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 1 yıl Büro İşçisi olarak çalışmış olmanın yanında; İşletme Yöneticiliği, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, ISO 9001, F Klavye sertifikalarına sahip olmak.
DP 18 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışmış olmanın yanında; Dış Ticaret ve E-Ticaret, Satış ve Pazarlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Yönetim, Gıda Güvenliği Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve İç Denetçi sertifikalarına sahip olmak.
DP 19 1 ÖNLİSANS P93 Elektrik Bölümü Önlisans mezunu olmak. Alanında en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
DP 20 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot sertifikasına sahip olmak.
DP 21 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 2 yıl kantin görevlisi olarak çalışmış olmanın yanında; Pazarlama Yönetimi, İş ve Ürün Geliştirme, Pazar Analiz Yöntemleri, Marka ve Patent, İşletme Yöneticiliği sertifikalarına sahip olmak.
DP 22 1 ÖNLİSANS P93 Makine Bölümü Önlisans mezunu olmak. Mekanik Bakımcı olarak en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında; SRC 4 belgesi ile Kazıma ve Yükleme İş Makinesi Operatörü belgesine sahip olmak.
DP 23 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 4 yıl çalışmış olmanın yanında; İş ve Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Hijyen ve Sanitasyon, Etkili İletişim ve ISO 31000:2018 Risk Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
DP 24 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 3 yıl çalışmış olmanın yanında; İş ve Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Ön Büro Yöneticiliği, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi ile Servis Görevlisi Hijyen Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
DP 25 1 ÖNLİSANS P93 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Önlisans mezunu olmak. Kuaför ve Usta Öğreticilik alanında en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
DP 26 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans Tohumculuk Bölümü mezunu olmak. Gıda Teknikeri olarak deneyime sahip olmanın yanında; Gıda Güvenliği Uzmanlığı, ISO 9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetçi ve Etkili İş Projesi Sunum Teknikleri sertifikalarına sahip olmak.
DESTEK PERSONELİ DP 27 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Temel İmalat ve Montaj Elemanı olarak çalışmış olmak.
DP 28 1 ÖNLİSANS P93 Önlisans mezunu olmak. Önlisans mezuniyetinden sonra Kamu Kurumlarında temizlik görevlisi olarak çalışmış olmak. Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz Kurs Programı sertifikalarına sahip olmak.
DP 29 1 LİSANS P3 Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans mezunu olmak. Tarımsal Taşınmazların Değerlemesi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Organik Tarım, Topraksız Tarım ve Seracılık sertifikalarına sahip olmak.
DP 30 1 LİSANS P3 Lisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 3 yıl çalışmış olmanın yanında; Toplam Kalite ve Kalite Yöneticisi Uzmanlığı, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum, ISO 31000:2018 Risk Yönetimi ve Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Uzmanlığı sertifikalarına sahip olmak.
DP 31 1 LİSANS P3 Lisans mezunu olmak. Meyve ve Sebze İşleme Teknikeri olarak çalışmış olmanın yanında; ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olmak.
DP 32 1 LİSANS P3 Lisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 8 yıl çalışmış olmanın yanında; Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum, Yönetici Asistanlığı, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum ile Satış, Pazarlama ve Tedarik Zinciri Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
DP 33 1 LİSANS P3 Lisans mezunu olmak. Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 7 yıl çalışmış olmanın yanında; Yönetim ve Organizasyon, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme Yöneticiliği, ISO 31000:2018 Risk Yönetimi ve Bilgisayarlı Muhasebe sertifikalarına sahip olmak.
DP 34 1 LİSANS P3 Lisans mezunu olmak. Hastanelerde en az 1 yıl çalışmış olmanın yanında; Genel İletişim, Takım Yönetimi, Çoklu Zeka, Sözsüz İletişim ve Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcı belgeleri ile Uygulamalı Dış Ticaret sertifikasına sahip olmak.
DP 35 1 LİSANS P3 Lisans mezunu olmak.  Kamu Kurumuna bağlı işletmelerde en az 4 yıl çalışmış olmanın yanında; Temel Bilgi Teknolojileri, Mobil Cihazlar ve Eğitimde Dijital Dönüşüm, Dijital Pazarlama Uzmanlığı ile Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

 

GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8. Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifikalar geçerli sayılmayacaktır),
9. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

A. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:
• Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
• Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
• Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

B.1 ÖNEMLİ NOT:
1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.
3. Başvuru sırasında ibraz edilen sertifika ve deneyim belgeleri, ilgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen sertifika ve deneyim belgelerinden farklı isim ve içerikte olması; ayrıca tarihsiz veya ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
4. Adaylar birden fazla pozisyona başvuruda bulunamazlar. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

B. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5. Yukarıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
3. Adaylar sonuçlarını; son başvuru tarihini takiben en geç on (10) gün içinde Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilecek “Sonuç Açıklama Ekranı” linkinden sorgulama yaparak öğrenebilecek ve sonuç açıklama belgesinin çıktısını alabileceklerdir. Bu belge tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.
4. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaya; işe başlaması için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman duyurusu, “Sonuç Açıklama Belgesi” ile bildirilecektir.
5. Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
7. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
8. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

E. ÖNEMLİ NOT:
1. İlana ilişkin sonradan alınan kararlara ve yapılan değişikliklere ait tüm duyurular, Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
2. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
3. İdare; gerekli duyduğu hallerde ilanda değişiklik yapma veya ilanı iptal etme yetkisine sahiptir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
İLANA BAŞVURU TARİHİ 20 Ocak 2023 03 ŞUBAT 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL VE YEDEK ADAY LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ 13 ŞUBAT 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ

20 ŞUBAT 2023 MESAİ BİTİMİNE KADAR

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.