Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Azerbaycan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'in Ermenistan Çevre Bakanı Hakob Simidyan'a, Yeraskh kasabasında (Arazdeyen), Azerbaycan sınırına birkaç yüz metre uzaklıkta inşa edilen metalürji tesisiyle ilgili mektup yazdığı bildirildi.

Babayev mektubunda, söz konusu tesisin sınır aşan etkisinin olabileceği öngörüsüyle Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi (Espoo Sözleşmesi) kapsamında prosedür başlattıklarını belirtti.

Espoo Sözleşmesi'nin 3.1. maddesine göre, Ermenistan'ın söz konusu faaliyetin çevresel etkileriyle ilgili Azerbaycan'ı bilgilendirmekle yükümlü olduğu ancak bunun şimdiye kadar yapılmadığı ifade edilen mektupta, sözleşmenin 3.7. maddesi uyarınca tesisin olumsuz etkilerinin müzakere edilmesi amacıyla Ermenistan'dan bilgi alışverişinde bulunulması talep edildi.

Mektupta, Azerbaycan hükümeti adına, projenin sınır aşan etkisine ilişkin konular tam olarak açıklığa kavuşturulana ve gerektiği gibi değerlendirilene kadar, tesisin yapımının derhal durdurulması istendi.