Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 'MİYOKA' deneyine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deney 9: MİYOKA Türk Uzay Bilim Misyonundaki onüç deneyden biri olan MİYOKA deneyi ile; Mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilen kurşunsuz lehimleme ile uzun süreli insanlı uzay görevleri için gerekli olan elektronik yeniden işleme, onarım ve modifikasyon yeteneklerini geliştirmek mümkün müdür sorusunun cevabı aranıyor" dedi.

Tanıtımda; MIYOKA deneyi ile birlikte; yeni uzay yaklaşımına dair uygulamalar gerçekleştirilecektir. Uzay ve savunma sanayine kurşunsuz lehimleme konusunda kritik bilgiler sağlanacaktır. Saf kalay üzerinde kalay saçaklanması araştırması gerçekleştirilecektir, Mikroyerçekimi ortamında üretim süreçlerine tarihçe kazandırılacaktır" denildi.

Miyokaaaaa

TUA "MİYOKA" deneyinin sözlüğünü paylaştı

Ote yandan TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deneyler arasında yer alan Mikro Yerçekimi Ortamında Kurşunsuz Lehimleme Araştırması olan "MİYOKA"ya ilişkin deney sözlüğünü paylaştı. Deneyle, ISS'de elektronik kart üzerine kurşunsuz bileşen montajının gerçekleştirilmesi amaçlandı.

Paylaşımda şu tanımlamalara yer verildi:

- Lehim: Isı uygulandığı zaman, metal parçaların birbirine bağlanmak için kullanılan eriyebilir bir alaşım

- Kurşunsuz Lehim: Elektronik kart üretiminde, çevre dostu ve sağlık açısından daha güvenli olan alternatif lehim

- Elektronik Bileşen: Elektronik devrelerde belirli bir işlevi yerine getiren ve elektrik sinyallerini işleyen temel yapı taşı

- Montaj: Bileşenleri bir araya getirerek elektronik devreyi oluşturma sürecidir

- Yeni Uzay: Geleneksel uzay endüstrisinin dışında ortaya çıkan, genellikle özel sektör odaklı, yenilikçi ve girişimci uzay faaliyetlerini ifade eder

- Saf Kalay: Düşük ergime noktasına sahip, oda sıcaklığında katı olan gri renkli element

- Alçak Dünya Yörüngesi: Tipik olarak 160 ila 2000 kilometre arasındaki hızlı veri iletişimi sağlayan irtifa.

Kaynak: AA