Su kaynaklarına ilişkin tehlike çanlarının çalınmasının ardından harekete geçildi.

Bu kapsamda alınan kararla Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Günümüz şartlarına göre düzenlenen yürütmelikte, su kaynaklarının korunması hedeflendi.

"10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir"

Konuya ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Su kaynaklarımız hızla azalıyor. Böyle giderse çok uzak değil, 10 yıl içinde küresel su kıtlığı yaşanabilir. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğimizi bu çerçevede günümüz şartlarına göre düzenledik. Resmi Gazete’de yayımlandı."

Murat Kurum: Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız #1

Arıtma çamuru ekonomiye kazandırılacak

Yapılan yeni düzenlemede 4 önemli adım atıldı.

Bu kapsamda, Arıtma Çamuru Yönetim Planı hazırlanması zorunluluğu getirildi.

Arıtma çamurunun plansız şekilde yönetimi engellenmiş olacak. Katma değer sağlayan bir kaynak olarak yönetimi için hukuki zemin sağlamlaştırıldı.

Belediyelere sıkı takip

Kentsel atıksuda endüstriyel atıksu kirliliği tespit edilerek, kirliliğin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Endüstriyel kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla belediye atıksu arıtma teisleri için ilave izleme zorunluluğu getirildi.

Kurulu kapasitesi 5.000 metreküp/gün ve üzerinde kentsel atıksu arıtma tesisleri çıkışında endüstriyel krililik parametrelerinin de izlemeleri yapılacak.

Limit değerleri aşan parametre/parametreler, kentsel atıksu arıtma tesisinin deşarj standartları tablosuna eklenecek.

Göllerde dip taraması

Göllerde yapılacak dip tarama çalışmalarına belirli standartlar getirilerek göllerdeki çamur kaynaklı kirliliğin önlenmesi amaçlanıyor.

Endüstriyel atık su deşarj standartlarında kısıtlama

Sektör bazlı mevcut atık su deşarj standarlarında Kimyasal Oksijen ihtiyacı parametresi için kısıtlamalara gidildi.

Böylece endüstriyel atık sulardan kaynaklanan su kirliliğinin azaltılarak su kaynaklarının kalitesinin artırılması sağlanacak.

Öte yandan maden sahalarında doğal olarak kendiliğinden çıkan suların alıcı ortalama deşarjına ilişkin teknik detaylar belirlendi.

2000 nüfusun altındaki küçük yerleşim yerlerinden kaynaklı evsel atık suların bertarafı için yerel şartlar dikkate alınarak daha sürdürülebilir alternatifler üretebilmesine imkan tanındı.

Murat Kurum: Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak zorundayız #2