Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı önlemler almalarının anlaşılabilir bir durum olduğunu belirterek, “Ancak bu önlemler küresel tedarik zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü açıyor. Bu nedenle, akıllıca kararlar vermeliyiz. Kısa vadeli çıkarlar için geleceğimizi feda edemeyiz”. dedi.

Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı
09.06.2019 11:50

Pekcan, Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital  Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde "Sürdürülebilir ve Kapsayıcı  Büyümeye Katkı Sağlayacak Ticaret ve Yatırımın Desteklenmesi" oturumuna  katıldı.

Ticaretin ülkelerin kalkınması için lokomotif rolü bulunduğunu  belirten Pekcan, ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin ve ticari gerilimlerin  artmasının kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda  ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti.

Pekcan, bu zorlukların ticaretin faydalarını engelleyeceğine işaret  ederek, "Açık, serbest ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemi, ticari  avantajlar elde etmenin ön şartıdır." diye konuştu.

Çok taraflı diyaloğu geliştirmenin önem taşıdığına dikkati çeken  Pekcan, "Politika yapıcıların bazı kısa vadeli zorluklara cevap olarak korumacı  önlemler almaları anlaşılabilir bir durumdur. Ancak bu önlemler küresel tedarik  zincirlerini bozan ve sisteme olan güveni azaltan korumacılığın artmasının önünü  açıyor. Bu nedenle, akıllıca kararlar vermeliyiz. Kısa vadeli çıkarlar için  geleceğimizi feda edemeyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YATIRIMLAR VAZGEÇİLMEZ"

Pekcan, işletmelerin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına  katkı sağlayan en önemli kurumlar olduğunun altını çizerek, B20’nin önerilerinin  sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için kritik öneme sahip olduğunu  söyledi.

Yatırımların sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olduğuna  inandıklarını belirten Pekcan, bu çerçevede adil ve serbest bir yatırım ortamı  sağlamak gerektiğini, bu nedenle, B20 önerilerine çok değer verdiklerini  vurguladı.

KOBİ'lerin de ekonominin kilit oyuncuları olduğunu ifade eden Pekcan,  KOBİ’lerin uluslararası ticarete entegrasyonlarını güçlendirmeye büyük önem  verdiklerini anlattı.

Pekcan, "Bu nedenle KOBİ'lerimizi desteklemenin kapsayıcılık  politikalarının önemli bir parçası olması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, "Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20  Diyaloğu" oturumunda yaptığı konuşmada da uluslararası ticaretin büyümesinin  birçok ülke için ekonomik büyümenin en önemli itici gücü olduğunu söyledi. Ancak  son dönemde korumacılık ve ticarete getirilen kısıtlamalar sorucu tek taraflı  gümrük vergisi artışlarının küresel ticaret politikalarını şekillendirmeye devam  ettiğini dile getiren Pekcan, G20'nin, ticaret gerginliklerinin azaltılmasına  katkıda bulunan politikaları tartışmak için kendilerine değerli bir platform  sunduğuna inandıklarını kaydetti.

Ticareti kısıtlayıcı tedbirlerin getirilmesinin, dünya nüfusunun yaşam  standardı, ihracatçılar ve yatırımcılar arasındaki güven üzerinde olumsuz  etkileri olduğunu belirten Pekcan, artan ticari gerilimlerden kaynaklanan  belirsizliğin, ticaret ve yatırımdaki sınırlı artışın ardındaki ana neden  olduğunu ifade etti.

Kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine bağlılıklarını  yenilediklerinin altını çizen Pekcan, “DTÖ reform sürecini, herkesin daha fazla  gelişebileceği, daha adil ve daha serbest bir ticaret ortamı sağlama amacıyla   DTÖ’yü güncelleme fırsatı olarak görüyoruz. Çok taraflı sistemin herkes için  çalışmasını sağlama konusunda mücadeleye hazır olmalıyız. Bu bağlamda, her türlü  girişimin ayrımcı olmayan bir şekilde ve DTÖ kurallarına uygun olarak  gerçekleştirilmesinin sağlanmasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Pekcan, Piyasa Temelli Yatırım Kararlarını Destekleyici Güçlü Bir İş  Ortamının Yaratılması Oturumu’nda da sağlam bir iş ortamı sağlamanın, ticaret,  yatırım ve sürdürülebilir büyüme konusunda lokomotif işlev gördüğünü belirterek,  üretim aşamalarının küresel olarak iç içe geçtiği bugünün dünyasında, açık,  ayrımcı olmayan ve öngörülebilir ticaret ile yatırım ortamının öneminin her  zamankinden daha fazla arttığını kaydetti.

"TÜRKİYE, ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİNİN SADIK BİR DESTEKÇİSİ"

Bakan Pekcan, "DTÖ Reformu, İkili ve Bölgesel Ticari Anlaşmalarındaki  Son Gelişmeler" konulu oturumda yaptığı konuşmada, G20'nin, müzakere kapsamı  dışında siyasi diyalog için bir platform olduğuna dikkati çekerek, G20 tarafından  gönderilen siyasi mesajların DTÖ reform sürecini hızlandırabileceğini ifade  etti.

Merkezinde DTÖ’nün bulunduğu, kurallara dayalı çok taraflı ticaret  sisteminin, uluslararası ticaret için en önemli unsur olduğunu belirten Pekcan,  bu nedenle, DTÖ’nün karşı karşıya olduğu krizle başa çıkmak için derhal harekete  geçmek gerektiğini vurguladı.

Pekcan, Türkiye'nin, çok taraflı ticaret sisteminin sadık bir  destekçisi olduğuna işaret ederek, DTÖ reform tartışmalarını, örgütü güncel  tutarak güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Yorumlar