Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, yeni eğitim öğretim yılının Türkiye Yüzyılı idealini sembolize eden tarihsel bir döneme karşılık geldiğini söyledi.

Tekin, Cumhuriyetin ikinci asrına tekabül eden bu dönemin, daha adil ve daha özgür bir dünyanın inşası için talip oldukları büyük medeniyet vizyonunun, her yönüyle ve tüm hedefleriyle somutlaşacağı yeni bir ufkun da şafağını temsil ettiğini dile getirdi.

Eğitim olgusunun, Türkiye Yüzyılı'nı muştulayan bu kutlu şafağın en önemli ayağını oluşturduğunu aktaran Tekin, "Zira toplumların gelişmesinde yadsınamaz bir önemi ve işlevi haiz olan eğitim olgusu, geleceğin inşasında da anahtar bir role sahiptir." diye konuştu.

"BUGÜN ARTIK KENDİ MODELİMİZİ ÜRETMENİN VAKTİDİR"

Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, gerek nicel gerekse de nitel göstergeler açısından büyük başarılara imza attığını vurguladı.

AK Parti iktidarlarının kümülatif birikimleri eşliğinde devam eden süreçte, eğitim ortamlarının insani, fiziksel, bilimsel ve teknolojik altyapı açısından geçmişle mukayese edilemeyecek şekilde geliştirilerek, çağdaş dünya standartlarını yakaladığını kaydeden Tekin, bu gelişmelerin Türkiye'nin son çeyrek asrında yaşanan toplumsal dönüşümleri de beraberinde getirdiğini söyledi.

Tekin, bunların Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç manifestosu niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu manifestonun en önemli çakıl taşlarından birisi de bu ruha uygun, 'milletimize özgü bir eğitim sistematiği oluşturmak' olacaktır. Kendi medeniyet değerlerimiz ekseninde dünyayı daha iyi anlayan ve okuyan güçlü bireylerin kültür, sanat ve teknoloji odaklı gelişimleri üzerine oturan bu yeni sistematik, Türkiye'nin bugün olduğu gibi yarın da ideal mefkuresini tamamlayabilmesi bakımından hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Maddi alt yapısı büyük oranda tamamlanmış bir zemine oturacak olan bu sistematiğin, maarif çağı olarak tecelli edeceğine inandıkları Türkiye Yüzyılı idealini gerçekleştirmek için en önemli unsur olacağını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:

"Bugün artık bu altyapı üzerine kendi eğitim sistemimizi inşa etmenin, kolektif ve milli bir maarif bilinci ile kendi modelimizi üretmenin vaktidir. Bizim modelimiz hem insani varoluşumuzun evrensel doğasına uygun ve onu geliştiren bir felsefe üzerine kendisini konumlandıracak hem de ait olduğumuz tarihin, geleneğin ve medeniyetin temel karakteristiğini taşıyan milli bir içerikle şekillenecektir. Çünkü biz ne çağdaş dünyadaki gelişmelere ve bilimsel hakikatlere sırtımızı dönebiliriz ne de kendi kimliğimizi oluşturan ana unsurlardan vazgeçebiliriz. Biz milliliğimizi koruyarak evrenselleşmek, insani hasletlerimize sahip çıkarak özgürlükçü ve doğal bir gelişme sürecine hayat vermek zorundayız. Ancak bu sayede eğitimde arzu ettiğimiz hedefleri yakalayabilir, gençlerimizin hem doğal ve fıtri gelişimini esas alan hem de pedagojik ihtiyaçlarını karşılayan zengin bir müktesebat üretebiliriz."

"DİNAMİK BİR EĞİTİM İKLİMİNİ İNŞA ETMENİN ÇABASI İÇİNDE OLACAĞIZ"

Eğitimi, ülkede yalnızca maddi refahı artıracak zaruri bir yatırım alanı olarak değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal varlığın ihyasını sağlayacak dinamik ve sürekli bir öğrenme süreci olarak şekillendireceklerine dikkati çeken Tekin, "Eğitim sistemimizi, yeryüzündeki varoluşumuzun temel gerekçesini ve nihai hedefini oluşturan 'iyi insan' olmanın ve 'kendini tanımanın' tüm koşullarını içerecek bir özgürleşme süreci olarak yapılandıracağız. Attığımız her adımı bu şuurla atacak, tüm politikalarımızı paydaşlarımızla istişare halinde ve bu amaca hizmet edecek şekilde geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Tekin, böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiği büyük vizyon ışığında, hem evrensel nitelikli bilimsel ve pedagojik ilkeleri hem de kadim medeniyetin özünü oluşturan milli-manevi değerleri ihtiva eden, dinamik bir eğitim iklimini inşa etmenin çabası içinde olacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hz. Mevlana'nın pergel metaforundaki gibi, bir ayağı kendi coğrafyasında sabit iken, diğer ayağıyla tüm dünyayı kuşatan ve insan için üreten nesiller yetiştirmenin heyecanıyla 'durmak yok, yola devam' diyeceğiz. 1 milyonu aşkın, gönlü vatan ve millet sevgisi ile dolu olan öğretmen ve idareci arkadaşlarımla, sizin çerçevesini çizdiğiniz bu idealin hayata geçmesi için, geçmişinden gurur duyan ve örnek alan bir felsefeyle, çağın gerekleriyle donanmış bir vizyonla, yepyeni bir eğitim felsefesinden tüm dünyaya örnek gösterilecek fedakarane bir çalışmayla, önümüzdeki asrı Türkiye Yüzyılı olarak inşa etmek için bakanlık merkez teşkilatından memleketin en ücra köşesindeki öğretmen meslektaşıma kadar birbirine kenetlenmiş bir ekip ruhuyla gece gündüz demeden çalışacağımızı, meslektaşlarım ve şahsım adına huzurlarınızda taahhüt ediyorum."

Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. 

Kaynak: AA

Editör: Bilge Güler