ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden >>

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire
Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B‐ DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD.
DER.
AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bil.Böl. Göğüs Hastalıkları ABD
Profesör

1

1

Akut akciğer hasarı üzerine çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl. Radyoloji ABD
Dr.Öğr.Üyesi

1

1

BT eşliğinde akciğer biyopsisi üzerine çalışmış olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Güzel Sanatlar Eğit. Bölümü Müzik Eğitimi ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Müzik Eğitimi alanında almış olup flüt eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğit. Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Profesör

1

1
Doçentliğini kimya eğitimi alanında almış olup fen eğitiminde üstün/özel yetenekli öğrenciler üzerine çalışmaları olmak.
Eğitim Bilimleri Böl. Eğitim Yönetimi ABD
Doçent

1

1
Eğitim yönetimi alanında doktora ve doçentliğini almış olup ailenin eğitime katılımı konusunda çalışmaları olmak.
Temel Eğitim Böl.
Okul Öncesi Eğitimi ABD

Profesör

1

1
Doçentliğini Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında almış olup çocuk edebiyatı ve erken okuryazarlık konularında çalışmaları olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Böl. Türkçe Eğitimi ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak. Türkçe Eğitimi lisans programları ve dilbilgisi öğretimi alanında çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

Profesör

1

1
Matematik alanında doçentligini almış olup kodlama teorisi ve kriptoloji alanlarında çalışmaları olmak.
Matematik Bölümü
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD

Doçent

1

1
Doçentliğini    Matematik     alanında     almış                     olup hesaplamalı değişmeli cebir üzerine çalışmaları olmak.
Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Biyoloji alanında almış olup böcek fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD
Doçent

1

2
Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında almış olup promotör aktivite çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Böl.
Doğum ve Kadın Hast. Hemş. ABD

Doçent

1

1
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalı doktora mezunu olup ilgili alanda doçentliğini almış olmak.
Fizyoterapi ve Reh. Böl. Nörolojik Fizyoterapi - Reh. ABD
Doçent

1

2
Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olup erişkin nörolojik rehabilitasyon ile ilgili çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Antrenörlük Eğitimi Böl. Antrenörlük Eğitimi ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Spor bilimleri alanında almış olup adolesanların fiziksel özelliklerine yönelik çalışmaları
olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Jeoloji Müh. Bölümü
Maden Yatakları ve Jeokimya ABD

Doçent

1

1

Lateritik yataklar üzerine çalışmaları olmak.
Makine Müh. Bölümü Termodinamik ABD
Profesör

1

1
Doktorasını Makina Mühendisliği alanında yapmış olup Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak.
İnşaat Müh. Bölümü Mekanik ABD
Doçent

1

1
Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olup deprem mühendisliği konusunda çalışmaları olmak.
İnşaat Müh. Bölümü Hidrolik ABD
Doçent

1

1
Doçentliğini İnşaat mühendisliği alanında almış olup yeraltı suları üzerine çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi ABD
Doçent

1

1
Doçentliğini Mimarlık Alanında almış olup mimari tasarım eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Böl.
Sayısal Yöntemler ABD

Doçent

1

1
Tedarik zinciri optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ Klinik Bilimler Bölümü Vet. İç Hastalıkları ABD
Profesör

1

1
D vitamininin immun fonksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak
Klinik Bilimler Bölümü
Vet. Doğum ve Jinekolojisi ABD

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak.
Besin Hijyeni ve Tekn. Bölümü Vet. Halk Sağlığı ABD
Doçent

1

1
Doçentliğini Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olup gıdalarda ultrason uygulamaları
üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup
Osmanlı dönemi fıkıh çalışmaları üzerine çalışmaları olmak.
Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagati ABD
Doçent

1

1
Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış olup çağdaş arap edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ Gastronomi ve Mutfak San. Bölümü Gastronomi ve Mutfak San. ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Turizm alanında almış olup gastronomi eğitimi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği ABD
Profesör

1

1
Doçentliğini Turizm alanında almış olup Turizm Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Böl. Turizm İşletmeciliği ABD
Doçent

1

1
Aşırı turizm, ekolojik turizm ve hizmet pazarlaması alanlarında çalışmaları olmak.

Detaylar iiçin  tıkllayınıs