ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. 

ilan şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-         Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını belirtecektir) 2- Özgeçmiş.
3-         Öğrenim Belgeleri.
4-         Yayın Listesi.
5-         Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
6-         Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
7-         Nüfus cüzdan fotokopisini.
8-         Fotoğraf. (2 adet)
9-         Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR
1-         İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
2-         Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (Flash Bellek) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
3-         Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-         Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.
5-         Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
6-         Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
7-         Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
1-         Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
2-         Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
3-         Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 

İ.No BİRİM BÖLÜM/PROGRAM UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER PEDODONTİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
3

1
Diş Hekimliği   Fakültesi   mezunu   olup   Pedodonti alanında uzmanlık yapmış olmak. Papillon lefevre sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak.


2

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1
Felsefe ve Din Bilimleri veya Eğitim Yönetimi alanında doktora yapmış olup öğretmen yetiştirme, değerlerle yönetim, liderlik ve teftiş ile ilgili çalışmaları bulunmak.


3

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM VE İSLAM
MEZHEPLERİ TARİHİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ


4


1

Kelam alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup teolojik antropoloji ile aklın mahiyeti konularında çalışmaları olmak.


 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.