Beş puanlık teşvikte borç sorgulamaya kısa mola

04.10.2021 10:00

5510 Sayılı Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden birisi olan ve Kanunun 81’inci maddesinin “ı” bendinde yer alan düzenlemeye işverenlere beş puan teşviki getirildi.

Beş puanlık teşvik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartı getirilmişti.

Beş puanlık teşvikten yararlanmak için aynı işyerinde borç olmaması asıldır. İşverenin farklı işyerleri olması durumunda sadece borçlu işyerinden dolayı beş puanlık teşvikten o ay yararlanılamamakta ve borcu olmayan işyerlerinde yararlanılabilmektedir.

Bu düzenleme ile işverenlerin prim ödeme alışkanlıkları yanında kayıtlı istihdam teşvik edilmiş ve maliyet avantajı sağlanmıştır.

SGK tarafından yayımlanan 2021/26 Genelge ile Beş puanlık teşvikten yararlanacak işverenlerin Türkiye genelindeki tüm işyerleri için borç sorgulaması yapılacağı duyurulmuştu.

19/07/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/ Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı yönünde düzenleme yapılmıştı.

Genelgeye göre çok sayıda şubesi olan şirketlerin herhangi bir işyeri dosyasında 20 TL gibi cüzi miktarda bir borcu olduğunda Türkiye genelindeki diğer işyerleri için 5 puanlık teşvikten yararlanamayacaktır.

Düzenlemeye kısa süreli erteleme geldi. İşverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 01/01/2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/ dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiştir.