Biden yönetimi, Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi'ni yayımladı.

35 sayfalık belgede kritik altyapıların savunulmasına öncelik, siber güvenliği sürekli ve esnek hale getirmek için özel sektöre de sorumluluklar verileceği belirtildi.

Biden'ın siber güvenlik stratejisinin önceki dönemlerden iki önemli farkının bulunduğu kaydedilen belgede, bunlardan birinin ABD iş dünyasına geniş ve zorunlu düzenlemeler getirilmesi, diğerinin ise savunma, istihbarat ve kolluk kuvvetlerine Amerikan ağlarına yönelik saldırılara misilleme olarak siber suç şebekelerinin ve yabancı hükümetlerin bilgisayar ağlarına saldırı düzenleme yetkisi verilmesi olduğu bildirildi.

Belgenin "Tehdit Faaliyetlerini Akim Bırakma ve Ortadan Kaldırma" başlıklı bölümünde "Hedefimiz, kötü niyetli aktörleri ABD'nin ulusal güvenliğini veya kamu güvenliğini tehdit edecek siber etkin kampanyalar yürütmekten aciz kılmaktır." ifadesi kullanıldı.

Yeni strateji kapsamında ABD'nin, sürekli bir harekatın parçası olarak siber saldırganların ağlarına müdahale edeceği vurgulanan belgede, "Karşı saldırı kampanyaları o kadar sürdürülebilir ve hedefli hale getirilmelidir ki suç teşkil eden siber faaliyetler kararsız hale getirilmeli ve kötü niyetli siber faaliyetlerde bulunan yabancı devlet aktörleri artık bunu amaçlarına ulaşmanın etkili bir yolu olarak görmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Belgede, siber karşı saldırı faaliyetinin Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) bağlı ve tüm ABD kurumlarıyla birlikte çalışan Ulusal Siber Soruşturma Ortak Görev Gücü tarafından yürütüleceği belirtildi.