ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

ilan şu şekilde;

iBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

İLAN SIRA NO UNVANI ADET MEZUNİYET DURUMU VE PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
01 Büro Personeli 2 Lisans (KPSS P3) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
02 Büro Personeli 2 Lisans (KPSS P3) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya
Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
03 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
▪ İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ Üniversitemiz Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.
04 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının İşletme lisans programından mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Yönetici Asistanlığı ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili sertifikalara sahip olmak.
▪ İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
05 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarının
birinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Psikolojik İlk Yardım Eğitimi ve Psikososyal Destek Eğitimi ile ilgili sertifikalara sahip olmak.
▪ İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.
06 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Afet Risklerini Azaltma ve Afet Risklerini Anlama ile ilgili sertifikalara sahip olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünde görevlendirilecektir.
07 Büro Personeli (Erkek) 1 Ön Lisans (KPSS P93) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
08 Büro Personeli 1 Ön Lisans (KPSS P93) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
09 Büro Personeli 1 Ön Lisans (KPSS P93) ▪ Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.
▪ Temel Ağ Teknolojileri ile Ağ Teknolojileri ve Siber Güvenliğe Girişle ilgili sertifikalara sahip olmak.
▪ İş tecrübesine sahip olmak ve bunu karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.
10 Destek Personeli (Erkek) 1 Ortaöğretim (KPSS P94) ▪ Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
▪ 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
▪ Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
▪ Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık bulunmamak.
▪ Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
▪ Üniversitemiz Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda görevlendirilecektir.


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:
İlan Başvuru Tarihleri : 10.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arası (mesai saatleri içinde başvurular alınacaktır.)
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 05.04.2023
1. Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noterden onaylı vekalet ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen depremden dolayı Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen 11 ilimiz (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep,
Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) ile Sivas-Gürün ilçesinden müracaat edeceklerin, belgelendirmek şartıyla posta yoluyla yapılacak başvuruları kabul edilecektir.( OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge olarak e-Devlet
çıktısı kabul edilecektir.)
*Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmesi gerekmektedir. İlan numarası, başvurulan unvan belirtilmeyen ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir. Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (mesai bitimi 17.00) Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ve süresi içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.  
Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ön Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
3. Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
5. OHAL illerinden müracaat edecekler için OHAL bölgesinde ikamet ettiğine dair belge (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni”
7. SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
8. Aranılan nitelikler kısmında istenilen belge ve sertifikalar
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 05.04.2023 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.
Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır.
Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır.
Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması
Kanunu Hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucu olumlu olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.
Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.
Bu ilan ve http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinde yayımlanacak ilan sonuçları ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İLETİŞİM :
Adres :Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı No:27 11100 Merkez/BİLECİK
Telefonlar : (0228) 214 10 87, (0228) 214 19 32

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.