Doğu Karayipler'deki Porto Riko kıyılarından toplanan süngerler üzerinde araştırma yapan bilim insanları, okyanus sıcaklıklarının 300 yıllık sürecini hesapladılar. Bilim insanları, dünyanın küresel ısınma konusunda sınırı aştığını ve durumun daha da kötüye gittiğini ifade ettiler.

Nature Climate Change dergisinde yayınlanan bulgular bazı bilim insanları için endişe verici olarak tanımlansa da diğer bilim insanları farklı görüş bildiriyor. 

Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e ağır küfür Biden ağzını iyice bozdu: Putin'e ağır küfür

Diğer bilim insanları, çalışmanın bu tür kesin sonuçlara varmak için çok fazla belirsizlik ve sınırlama içerdiğini ve iklim değişikliği konusunda halkın anlayışını karıştırabileceğini ifade ediyor. 

KÜRESEL ISINMA VAR MI YOK MU?

Araştırmacılar, insan kaynaklı ısınmanın şu anda varsayılandan daha erken başlamış olabileceğini ve küresel ortalama sıcaklığın halihazırda sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde olabileceğini ortaya çıkardılar.

Yapılan araştırmalara sonuç olarak karşı çıkmayan araştırmacılar, küresel iklim değişikliğini ölçmek için sınırlı verilerin yeterli olmayacağını ileri sürüyor. Fakat uzmanlar ortak görüş olarak
küresel ısınmayı ölçmek için temel yöntem ne olursa olsun, net olan şeyin, ısınmanın her bir derecesi ile etkilerin daha da kötüleşeceğini ifade ediyor.

Kaynak: CNN International