Bir bayram tahlili...

01.08.2020 10:00

Önce Türkçe “-cı, -ci, -cu, -çi, -çü” yapım ekinden söz edelim. Dilimizin en verimli üretim eklerinden...

Bu ek, isimlere getirilerek yeni “iş, meslek, kişi, uğraşma isimleri” üretir: Süt-çü, balık-çı, demir-ci, boya-cı, yol-cu, eğitim-ci, tarih-çi, gazete-ci, göz-cü, kira-cı, dava-cı, yalan-cı, akşam-cı, inat-çı, ülkü-cü, milliyet-çi, darbe-ci, beste-ci, sanat-çı...

Şimdi soru şu: “Bu “İslâmcı” kelimesi neyi anlatıyor, “Atatürkçü” neyi ifade ediyor?

Sözlükte “İslâm”, “Allah’ın Kur’an ile vahyettiği ve esasları Hz. Muhammed tarafından bildirilen din, Müslümanlık” demek.

Peki, IŞİD’in adındaki “İslâm”ın son hak din İslâmiyet’le ne alâkası olabilir?

“Din” ise, “İnsanların yaratıcı olarak kabul ettikleri üstün güce olan imanlarını, ona yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu imana göre davranışlarının nasıl olması gerektiğini düzenleyen inanış yolu” olarak açıklanıyor.

O halde “dinci” ne demek?

*

Tanrı’nın sadece yeryüzünde ahlâk, adalet ve iyiliği hâkim kılmak istediğinden şüpheniz varsa bu nasıl Müslümanlıktır?

“Sadece adı Müslüman olup birbirini yiyen Sünni, Şii, Alevi’nin asla bir noktada birleşemediği din” kimin dinidir? Selçuklu’nun Osmanlı’nın bir dönem adalet ile hükmettiği bu topraklar neden acı içindedir?

Eski bir Diyanet İşleri Başkanı’nın dediği gibi, “Bugün Türkiye'de dini cemaatler ve tarikatlar, dünyevi ve seküler oluşumlardır. Her biri ekonomik sektördür. Boğazlarına kadar dünyevileşme girdabında Allah diyerek döneduruyorlar. Dinden kazandıklarını dünyaya yatırmaktadırlar.”

Müslümanı bilerek problemli, nefret içinde, akıl ve bilimden uzak yetiştiren inanç, Allah’ın emri olabilir mi?

Atatürk büstünü kırıp, “Fakültemizin biz Müslümanların yıkamadığı putunu Allah'ın rüzgârı yerle bir etti. Elhamdülillah” yazabilen İlahiyat Fakültesi’nde hangi dinin eğitimi verilmektedir?

Cumhuriyet üniversitesinde okuyan bu gençleri hangi dinin âlimleri zehirledi?

“Dinci”nin “âlim” dediği, her birinin ayrı telden çaldığı, “günah”ı “”sevap” yapan, Müslümanın duygularıyla oynayarak değerlerini değiştiren “diplomalı ruhban uleması” hangi dinin “ayrıcalıklı” insanlarıdır?

Attığı twitte, “Je Suis Mohammad”, yani “Ben Muhammed’im” yazan yobaz trollerin bulaştığı şirk nedir?

Bu gençleri hangi milleti oluşturan aileler ve hangi devletin okullarındaki öğretmenler yetiştirdi ki, 21.yüzyılda ecdadına söven sarıklı İblisler oldular?

Kim öğretti din adına “cihat”ın şiddet ve terör olduğunu?

Kim üretti bu medrese, tarikat, cemaat, şeyh, hoca, efendi, dinci simsarlığını? Kim üretti 7 yaşındaki kızla evlenilir diyen Vehhabi kafasını? Siyaset ve dünya karşısında bu kadar eğilip bükülen, kirlenen bu ulema sürüsü kimin taşeronu?

Siyasileri tanrılaştıran, sünnetine uyulacak peygamber ilan eden hangi dinin inananları? Kur’an ayeti ile dalga geçen beyinsizler hangi Müslümanın vekili?

*

Özgürlük, laiklik yaftasıyla dindarla alay edenler, Atatürk’ü sömürenler, “milliyetçilik”i “ulusalcılık”a devirenler, Cumhuriyet adıyla milletin sevgili Peygamberine söven karikatürleri sayfalarına taşıyan zavallılar hangi laik devletin vatandaşı?

Cumhuriyet Türkiyesi’nde bütün laiklik ve hukuk değerlerine aykırı yayın yapma özgürlüğünü, devletin kurucusuna saldırıya dönüştüren yobaz gazete paçavraları hangi din adına gösteri yapıyor?

Ayasofya’nın manevî iklimini Anıtkabir’le mukayeseye kalkışanlar, “1453’te başlayan zulüm…” lâkırdısı edenler, Mustafa Kemal’in merhum anacığının namusuna dil uzatan şarlatanlar hangi uygarlığın eseri?

Etnik kökeni ne olursa olsun, devletin İmam-Hatip Lisesi’nde okuyan kız öğrencileri dağa çıkaran eğitim hangi millete hizmet ediyor?

Yıllar önce Türkiye dinsiz mi idi? Camileri kilitli, namaz kılanlar işkence altında mıydı?

15 Temmuz’da devleti ele geçirmeye kalkan cemaat kafası, hangi İblislerle işbirliğinde palazlanmıştı? Neden düşünmez, ders almazsınız?

Bir yanda LGBT seviciliği, bir yanda “Gusl abdesti almıyorum” delilik alâmetleri çağdaşlık, eşitlik ve hoşgörüyle nitelenirken, diğer yanda muhafazakârlık, dincilik, İslamcılık ayyuka çıkmışken, neden ahlâk çökmektedir? Hırsızlık, şiddet, cinayet, uyuşturucu neden hızla artmaktadır?

Türban, başörtüsü, tesettür, sarık, cüppe, şalvar, sakal, çarşaf, kına, sürme, mini etek, dövme, eşcinsellik, yırtık pantolon hangi dindarlığın işaretidir? 2015’in Türkiyesi bu kıyafetlerle daha mı dindar, daha mı adil ve huzurlu?

Halkın seçtiği, TBMM çatısı altında bolca yemin eden, Allah, kitap, Peygamber, hak, hukuk, adalet, eşitlik nutukları atan insanlarla daha çok mu Müslüman veya laik oldu bu millet?

Müslüman neden siyasî kavramların oyuncağı yapılmış, Kur’an ve Peygamber sünneti yerine kulların Allah ile arasına dünyalık hırslar sokulmuştur?

“İslamofobi”yi yaratan bu İslamcı, dinci, şeyh, dinî lider diye önüne düşülen yobazları eleştirmek günah, ama onlar sırça köşklerde!

Müslüman kendini sorgulamıyor, eleştiriye tahammülsüz, hep karşıda kabahat arıyor.

Millî iradeye saygısını yitirmiş, demokrasi kalkanı ve Atatürkçü maskesiyle milletin millî ve manevî değerlerine dinamit döşeyen kafa hiç kendini sorgulamıyor…

Allah(C.C.)’ın kitabına ve yüce Peygamberine sarılan Anadolu-Türk Müslümanlığı yerine, gerici, katı, Arap dinciliği ikame ettirilmeye çalışılıyor.

Oysa Allah’ın kitabı, peygamberi ve emirleri tek...

Osmanlıcılık oynayan dinci, riyakâr, münafık ve müşrik, sarıklı yobazlıkla laikçilik oynayan, PKK ırkçısı ve eşcinsel tutkunları cirit atıyor… 

Karşılarında da “Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sigortası” MHP ve Bahçeli var…

Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerinin hedefinde de…

Akıl, ahlâk, sabır, cesaret, basiret, sadakat, liyakat herşeyin üstünde tutulmalıdır…

Nice yüzyıllar boyu mutlu bayramlar kutlamak dileği ile!