ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

ilan şu şekilde

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 03.03.2023
İlan Bitiş Tarihi : 17.03.2023
 

FAKÜLTE BÖLÜM / PROGRAM ANABİLİM DALI / BİLİMDALI UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR KADRO UNVANI KADRO SAYISI
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) Klinik Bilimler Diş Hastalıkları ve Tedavisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında doktorasını yapmış olmak veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Farmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Kimya Farmasötik Kimya alanında doktorasını tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) Temel Eczacılık Bilimleri Farmasötik Mikrobiyoloji Farmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği Özel Eğitim veya Engelli Çalışmaları alanında doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
MESLEK YÜKSEKOKULU Diş Protez Teknolojisi Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını yapmış olmak veya uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak veya Sağlık Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİLMLERİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Profesör 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Odyoloji Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 2
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nöroloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Nükleer Tıp alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1
TIP FAKÜLTESİ (İngilizce) Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak. Doktor Öğretim Üyesi 1


ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

*Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
*Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
*Özgeçmiş (YÖK Formatında)
*Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
*Fotoğraf (2 Adet)
*Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)
*Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)
*Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)
*KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge ( Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)
*Akademik Personel Aydınlatma Metni
*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden