Bitkilerden gelen şifa

Dahiliye (İç Hastalıkları) ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, "Geçmişte birçok hastalık bitkiler kullanılarak tedavi edilmiş ve bu bitkilerden elde edilen kimyasal bileşikler yeni ilaçların geliştirilmesine model oluşturmuştur” dedi.

Bitkilerden gelen şifa
11.03.2019 17:20

Dahiliye (İç Hastalıkları) ve Fitoterapi Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, "Geçmişte birçok hastalık bitkiler kullanılarak tedavi edilmiş ve bu bitkilerden elde edilen kimyasal bileşikler yeni ilaçların geliştirilmesine model oluşturmuştur” dedi.


Fitoterapinin, Yunanca “phytos” (bitki) ve “therapy” (tedavi) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir sözcük olduğu bilgisini veren Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzm. Dr. Mehmet Emin Erdem, "Fitoterapi; hastalıkları iyileştirmek, şiddetini hafifletmek, hastalıklardan korunmak, tedaviye yardımcı olmak amacıyla bitkileri, bitkilerin çeşitli kısımlarını veya bunlardan hazırlanan preparatları kullanmak yoluyla uygulanan rasyonel bir tedavi şeklidir.

Bilimsel zeminde yapılan araştırmalara ve klinik çalışmalara dayanmaktadır. Koruyucu, tamamlayıcı veya tedavi edici amaçla kullanıldığından alternatif tedavi olarak düşünülmesi yanlıştır. Bitkilerin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanımı insanlık tarihiyle başladığı görülmektedir. Bununla ilgili ilk yazılı belge olan ve MÖ 3000 yıllarında bulunan Ninova tabletleri, Mezopotamya medeniyetlerinde bitkilerle tedavi uygulanmıştır. Geçmişte birçok hastalık bitkiler kullanılarak tedavi edilmiş ve bu bitkilerden elde edilen kimyasal bileşikler yeni ilaçların geliştirilmesine model oluşturmuştur.

Örnek vermek gerekirse; aspirin söğüt ağacının (Salix alba) kabuklarından hareketle elde edilen bir madde olan salisin model alınarak geliştirilmiştir. Kınakına (Cinchona sp.) kabuğundan elde edilen kinin, insanlık tarihinin en üzücü hastalıklarından biri olan sıtma tedavisinde çok önemli bir yere sahiptir. Çeşitli kanser türlerinde kullanılan paklitaksel; Latince Taxus olarak bilinen porsuk ağacından elde edilen yarı sentetik bir türevdir. Günümüzde kullanılan birçok ilaç etken maddesi bitkilerden hareketle elde edilmektedir” diye konuştu.

Etiketler Samsun
Yorumlar