Türkiye’de Sol, birlik ve bütünlüğün tehditkârı, etnik bölücülüğün en büyük sığınağı olarak nam yapmıştır.

Dünyadaki Sol bizdekinin aksine son derece milliyetçi ve vatanseverdir.

Bizdeki Solcuların birinci vazifesi Türkiye’yi küçültebildikleri kadar küçültmektir.

Mesela Sovyet Rusya sosyalizm ideolojisiyle büyüyerek sınırlarının genişliğini ABD’nin iki katına çıkarmıştır.

Çin Devleti Sol ideolojiyle zenginleşerek ABD’nin dünya ticaretindeki süslü tahtını sallamaya başlamıştır.

Bunlardaki Sol öyle milliyetçi bir kıvamdadır ki iki sosyalist devlet Sovyetler ve Çin 1969’da savaşın eşiğine gelmiştir.

Vietnam kendisi gibi sosyalist olan Kamboçya’ya saldırırken, Çin de bunun üzerine Sosyalist Vietnam’a askeri müdahalede bulunmuştur.

Marks’ın milliyetçilik duvarına toslayan “Ey dünya işçileri birleşin” öğüdü önce sosyalist ülkeler tarafından bozulmuştur.

Avrupa’nın büyük bölümünü kağıt gibi katlayıp topraklarına katan Alman ırkçısı Nazilerin ideolojik kimliği de Nasyonal Sosyalizm’dir.

Yabancı ülkelerde iktidara gelen sol/sosyalist örgütler kendi ülkelerinin hizmetkârı olurken bizdeki Sol, vatanın en azılı düşmanıdır.

Türkiye Solu Türkiye’nin kasığından bir Kürdistan düşürmenin uğraşıyla ülkesinin varlığına ve birliğine hiçbir sosyalist rejimde görülmeyen bir canavarlıkla hücum halindedir.

Türkmen Alevilerin arasından Kürt milliyetçiliğine militan devşirecek kadar fitnebaz olan Sol, Türkiye Sol’udur.

Dolayısıyla Sol’un estirdiği etnisite rüzgarı her daim karşısında milliyetçiliğin direnişini bulmuştur.

Bizdeki Sol iç cephede böylece marjinalleşirken, Sovyetlerin yıkılışının ardından dış yüzünü de yitirmiştir.

Kürt milliyetçisi PKK, Sovyetlerin çözülüşüyle ABD egemenliğine giren dünya düzenine, paçavrasında komünizm çağrışımı yapan orak ve çekici kaldırarak dahil olmuştur.

Marksist-Leninist PKK ABD’nin bir numaralı saha elemanı olarak istihdam edilirken bizim Sol PKK’nın kuyruk sokumundan bir adım öteye ayrılamamıştır.

O yüzden Türkiye Solu hem içerde hem dışarda itibarsız bir Sol’dur.

Mesela…

Cezaevindeki Osman Kavala’nın, Selahattin Demirtaş’ın, HDP’li belediye başkanlarının serbest bırakılması için yaygara Dünyanın en büyük hapishanesinde esir tutulan, her gün kafalarına bomba bırakılan 2 buçuk milyonluk Gazze halkını görmezden gelmiştir.

Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’e AB üyesi ülkeler içerisinde mertçe karşı çıkan tek devlet İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez sosyalist bir liderdir.

Şuan Sosyalist Enternasyonalin de başkanıdır.

Sosyalist Enternasyonal üyesi CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel ise yarım ağızla İsrail eleştirisi yaparken, ağzının kalan mesaisini PKK’nın partisini yalayıp yutmaya ayırmıştır.

Nerede kendi halkının hakkını hukukunu arayan, meselelere insancıl yaklaşan, dünyanın baş belası olan emperyalist devletlerle mücadele eden bir ideoloji varsa saygındır.

Bizdeki Solcuların suratına tükürseniz ne utanma ne arlanma; en fazla yüzlerindeki Amerikan boyası dökülür.