ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

İlan şu şekilde;

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 27.12.2022
Son Başvuru Tarihi : 10.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 13.01.2023
Sınav Giriş Tarihi : 18.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.01.2023
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi: www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
BAŞVURULAR;
Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BİRİM BÖLÜM ABD KADRO UNVANI KADRO SAYISI KADRO DERECESİ ALES YDS / EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü - Biyomedikal Elektronik Araştırma Görevlisi 1 4 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü - Biyomekanik ve Biyosibernetik Araştırma Görevlisi 2 4 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Biyomedikal Mühendisliği
Enstitüsü
- Protez Malzemeleri ve Yapay Organlar Araştırma Görevlisi 2 4 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi 1 5 70 90 İngiliz   Edebiyatı,   Amerikan   Edebiyatı   veya Karşılaştırmalı  Edebiyat  alanında  tezli  yüksek
lisans yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat
Fakültesi
Fizik Atom ve Molekül Fiziği Araştırma Görevlisi 1 4 70 – SAY 85 Fizik alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Araştırma Görevlisi 1 5 70 – SAY 85 Fizik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Analitik Kimya Araştırma Görevlisi 1 5 70 – SAY 85 Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Araştırma Görevlisi 1 5 70 – SAY 85 Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Organik Kimya Araştırma Görevlisi 1 5 70 – SAY 85 Kimya alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat
Fakültesi
Psikoloji Sosyal Psikoloji Araştırma Görevlisi 1 5 70 – EA 85 Psikoloji   alanında   tezli   yüksek   lisans   veya
doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji Araştırma Görevlisi 1 4 70 – EA 85 Sosyoloji  alanında  tezli  yüksek  lisans  yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Araştırma Görevlisi 1 4 80 – SAY 85 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu     olmak.     Elektrik     –     Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Araştırma Görevlisi 1 4 80 – SAY 85 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu     olmak.     Elektrik     –     Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektronik Araştırma Görevlisi 1 4 80 – SAY 85 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu     olmak.     Elektrik     –     Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Araştırma Görevlisi 2 7 75 – EA 85 Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Araştırma Görevlisi 2 7 75 – EA 85 Turizm    İşletmeciliği,    Sürdürülebilir    Turizm Yönetimi veya İşletme alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Araştırma Görevlisi 2 7 75 – EA 85 Uluslararası   Ticaret   Yönetimi,   İşletme   veya Ekonomi alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.