ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İstihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 


Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

Unvan Unvan Kodu Adet Aranan Nitelikler
BÜRO PERSONELİ
Hukuk Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere
BP1 1 Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
BÜRO PERSONELİ
Mühendislik Fakültesi- Genel Sekreterlikte çalıştırılmak üzere
BP2 2 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.
MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
BÜRO PERSONELİ
Sivil Savunma Biriminde çalıştırılmak üzere
BP3 1 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma önlisans programlarının birinden mezun olmak.
MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
BÜRO PERSONELİ
Fen Edebiyat Fakültesi- Hukuk Fakültesi- Ziraat Fakültesinde çalıştırılmak üzere
BP4 3 Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
BÜRO PERSONELİ
Personel DB.- Strateji Geliştirme DB.- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere
BP5 3 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri lisans programlarının birinden mezun olmak
MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
MÜHENDİS
Elektrik ve Elektronik Mühendisi
M1 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Sertifikası, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Sertifikası, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası sahibi olmak. Alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
MÜHENDİS
İnşaat Mühendisi
M2 1 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. ISO 19011 İç Tetkik Eğitimi Sertifikası, ISO 9001-2015 Temel Kalite Yönetimi Eğitimi Sertifikası, Risk Analizi Eğitimi Sertifikası, İs Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Sahibi Olmak. Alanında en az 5 yıl tecrübesi olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİKER
Yeniçağa Yaşar Çelik MYO’da çalıştırılmak üzere
TK1 1 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİKER
Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştırılmak üzere
TK2 1 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİKER
Mengen MYO’da çalıştırılmak üzere
TK3 1 Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİKER
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere
TK4 1 Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Metalurji Malzeme, Metalürji veya Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİSYEN
Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda çalıştırılmak üzere
TN1 1 Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİSYEN
Tıp Fakültesinde çalıştırılmak üzere
TN2 1 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları ya da Tesisat Teknolojisi Alanı ve Dallarının herhangi birinden mezun olmak
Cinsiyeti Erkek olmak.
TEKNİSYEN
Spor Bilimleri Fakültesinde çalıştırılmak üzere
TN3 1 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.
Cinsiyeti Erkek olmak.
PROGRAMCI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere
P1 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Matematik, Fizik veya İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak,
Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak
En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1
- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.
2- Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak0 olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- 4/B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web adresinden temin edilecektir.
4- Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen illerden (Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ) başvurmak isteyenlerin belgelendirmek şartıyla posta yolu ile başvuruları kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi herhangi bir hak iddia edemez.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış)
2- Öğrenim belgesi fotokopisi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
5- 1 adet fotoğraf,
6- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1
) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, aranan KPSS puan türlerinden 55 ve üzeri puan almış olmak.
4) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. (27.03.1988 tarihi ve sonrası doğmuş olmak.)
5) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,
6) İlan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak,
7) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
8) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
11) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek)
12) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1
) Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Mühendis, Tekniker, Teknisyen unvanları için değerlendirme 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden sözleşme yapmaya hak kazananların isimleri ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman ilan edilecektir.
2) Her kadro için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.
3) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Programcı” unvanı için istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.
5) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
“Programcı”
 Unvanı için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
“Programcı” Unvanı için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
1
) İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.
4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem yapılacaktır,
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (“Programcı” unvanına başvuracak adaylar) 2022 KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.
7) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.
8) "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilebilir.
10) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir.
11) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet Dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
12) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
13) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.
15) Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
16) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.