Bradikardi sebepleri

Egzersiz, kalbi güçlendirir. Sporcular, özellikle yoğun kardiyovasküler aktivite yapanlar, daha etkin kalplere sahip olma eğilimindedir. Bu, kalp atışlarını yavaşlatabilir, çünkü kalplerinin vücudunun geri kalanına kan vermek için çok sert veya hızlı pompalanması gerekmez.

Bradikardi sebepleri
24.06.2019 23:04

Yoğun kardiyovasküler aktivite yapan insanlar, kalpleri verimli olduğu için yavaş bir kalp atış hızına sahip olabilirler. Bazı insanlarda sadece ılımlı bradikardi vardır. Diğerleri sadece zaman zaman bradikardi yaşar. Kalp atış hızı düşük olan birinin tıbbi rehberlik araması hayati olmasına rağmen, herkes tedaviye ihtiyaç duymaz. Bradikardi başka semptomlara neden olmadığında ve bir altında bir rahatsızlık bulunmadığında, yavaş bir kalp atış hızı zararsız veya küçük bir sorun olabilir.

Kalp atış hızı yaşla birlikte düşme eğilimindedir, bu da yaşlı insanların bradikardi yaşayabileceği anlamına gelir. Bu tipik olmasına rağmen, hala bir doktor tarafından soruşturmayı garanti eder. Egzersiz, kalbi güçlendirir. Sporcular, özellikle yoğun kardiyovasküler aktivite yapanlar, daha etkin kalplere sahip olma eğilimindedir. Bu, kalp atışlarını yavaşlatabilir, çünkü kalplerinin vücudunun geri kalanına kan vermek için çok sert veya hızlı pompalanması gerekmez.

Bazı tıbbi durumlar da yavaş bir kalp atış hızına neden olabilir.

Bunlar aşağıdakileri içerir:

Kalbin doğal kalp pili ile ilgili sorunlar

Kalbin doğal kalp pili veya sinoatriyal düğüm, kalp atışlarını düzenlemeye yardımcı olur. Bunu etkileyen problemler, bir kişinin kalbinin alışılmadık derecede yavaş veya hızlı bir şekilde atmasına ve doktorların taşikardi dediği duruma neden olabilir.

Doktorların hasta sinüs sendromu dediği bir durum, doğal kalp pili ile ilgili problemleri ifade eder. Tipik olarak, kalpteki skar dokusu, diyabetin komplikasyonları veya koroner arter hastalığı gibi başka bir kalp sağlığı problemi bu problemlere neden olur.

Diğer kalp elektrik sorunları

Kalp, elektrik sinyalleri göndererek iletişim kurar. Örneğin, kalbin bir odası diğerine elektrik sinyalleri göndererek bir sonraki odaya kanı nasıl ve ne zaman sıkacağını söyler. Kalp pili bu elektrik sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Eğer kalp tıkanıklık veya kalp rahatsızlığı nedeniyle doğru elektrik sinyallerini gönderemiyorsa, bradikardiye neden olabilir.

Komple kalp bloğu, elektrik sinyallerinin kalbin üst iki odacığı - alt iki odacık olan ventriküllere gitmesini imkansız kılan bir tür elektrik sorunudur. Tam bir kalp bloğunda, üstteki iki oda, altta ikiden tamamen farklı ritimlere sahip olabilir.

Metabolik problemler

Bazı metabolik bozukluklar kalp atış hızını yavaşlatabilir. En yaygın olanlardan biri, tiroidin yeterince tiroid hormonu üretmediği hipotiroididir.

Hipotiroidizm kan damarlarının sağlığını etkileyebilir, bu da kalp atış hızını yavaşlatabilir. Hipotiroidizm olan kişilerde ayrıca yüksek bir diyastolik kan basıncı olabilir - bir diyastolik ölçüm, kalp atışları arasındaki arterlerdeki basıncı tanımlar ve bir kan testi okumasındaki en düşük sayıdır. Test 80'den yüksek bir değer gösteriyorsa, kişinin yüksek diastolik kan basıncı vardır. Tiroid hastalıkları yaygındır ve genç ve başka türlü sağlıklı insanları etkileyebilir.

Kalp hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, önceki kalp krizi ve diğer kalp problemlerinden kaynaklanan zarar, kalbin daha yavaş ve daha az etkili olmasını sağlayarak kalbin elektrik sistemini etkileyebilir.

Kalp ilacı

Kalp hastalığı ve yüksek tansiyon ilaçları dahil olmak üzere bazı ilaçlar kalp atış hızını düşürebilir. Doktorların kalp atış hızı ve diğer bazı kalp rahatsızlıkları için reçete ettiği beta-blokerleri de kalp hızını yavaşlatabilir. Bradikardi belirtileri olan ve yeni bir ilaç alan kişiler doktora başvurmalı

Oksijen yoksunluğu

Doktorlar, vücutta yeterli oksijen elde edemediğinde, kalp atışlarını yavaşlatabilen hipoksi terimini kullanırlar. Hipoksi tıbbi bir acil durumdur ve kişi boğulduğunda veya şiddetli astım krizi geçirdiğinde ortaya çıkabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik tıbbi durumlar da hipoksiye neden olabilir. Hipoksi kalp atış hızını düşürdüğünde, altta yatan nedeni tedavi etmek önemlidir.

Yorumlar