Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı belli mi? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS bursluluk sınavı gerçekleştirildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri İOBKS Burslulluk sınavı sonuçları için heyecanla bekleyişlerini sürdürüyorlar. 2021 İOBKS sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

Google Haberlere Abone ol
Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı belli mi? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
13.09.2021 13:12

Bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmeye devam ediyor. Bursluluk sınavına katılan adaylar ise Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna merakla cevap arıyorlar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavına katılım sağladılar. Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bursluluk sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sınav sonuçları

İOKBS NE DEMEK? 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ismini aldı.

BURSLULUK SINAVI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

1.Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

2.İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

3.Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dörtayrı ham puan hesaplanır.

4.Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

5.Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

6.Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

7.Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

8.Testlerin ağırlıklı standart puanları Standart Puan (TASP) bulunur.

9.Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

10.Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Yorumlar