ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim elemanları alınacaktır. B

ilan şu şekilde;

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

  


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

Akademik Birim Bölüm/ Program Kadro Sayısı Unvan ALES ve Merkezi Yabancı Dil Aranan Koşullarda Sınav Takvimi
Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 1 Arş. Gör. ALES 70 -Yabancı Dil 85 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri bilim alanlarından birinde tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak veya doktora öğrencisi olmak,
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavlarının birinden (İngilizce) 85 ve üzeri puan almış olmak.
Duyuru Başlama Tarihi01.03.2023
Son Başvuru Tarihi: 15.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: 16.03.2023
Sınav Giriş Tarihi: 20.03.2023
Sonuç Açıklama Tarihi:
22.03.2023

 

İSTENEN BELGELER
1
- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf
5- Adli sicil kaydı
6- Lisans/yüksek lisans /doktora diploması (diploma yurt dışından alınmış ise YÖK denklik belgesi, öğrenci ise öğrenci belgesi)
7- Lisans transkripti
8- ALES belgesi
9- Yabancı dil belgesi

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.