Çalışanlarımıza kulak verin

08.04.2021 10:00

İlginç bir memleketteyiz...

Ülkenin en zengin adamı 6,3 milyar dolarlık serveti ile Ülker’miş..

Ayrıca dolar milyarderi sayımız da 23’yen 27’ye çıkmış!

Asgari ücret 2 bin 825 lira...

Malûm-Sen’in başarılı(!) sözleşmesi ilk altı ay için yüzde 3’tü.. Daha ilk üç ayda eridi...

Enflasyon yüzde 17’ye dayandı...

Covit-19 belâsıyla cebelleştiğimiz şu günlerde memurlarımız, sağlık çalışanlarımız, eğitim ordumuz risk altında...

Pandemiyle savaşıp enflasyona yenilmeleri engellenmeli..

*

Geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk başkanlığında toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda Memurların birçok meselesi dile getirildi.

Sendikacılığın yüz akı Türkiye Kamu-Sen, toplantıda önemli teklifler sundu...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, dik bir duruş sergiledi ve şu hususları dile getirdi:

Sözleşmeli personele kadro, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği, Memurlara yapılan ek ödemelerin emekliliğe sayılması, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kamu çalışanlarının şehit sayılması, kamu çalışanlarına ek zam, gelir vergisi dilimlerinin sabitlenmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi, 4688 sayılı kanunda yapılması gereken düzenlemeler, mülakat sisteminin sona erdirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin talepleri ve kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi...”

Kamuda sözleşmeli personel başlı başına bir kanayan yara... Bir yanı 657 sayılı DMK, bir yanı SGK...yetki ayrı, sorumluluk ayrı... Her sene sonu ailelerde endişe, işsiz kalma sancısı... Üstelik kendilerinden daha niteliksiz kamu yöneticilerinin iki dudağı arasındaki sözleşme keyfilikteki imza yetkisi kahredici!

Sınavlarda “mülakat” katagüllesi ayrı bir dert... Kamudaki liyakatsizlik, sadakatsizlik, adaletsizlik ve beceriksizliğin ana kaynağıdır mülakat!

*

Genel Başkan Kahveci, “Mülâkat sisteminin hakim olduğu bir yapının hakkaniyetli olması mümkün değildir. Yazılı sınava tabi tutularak görevde yükselme ve unvan değişikliği konusunda değişiklik yapılmalıdır. Sağlıklı bir yönetmelik çıkarsa çalışma barışına ciddi katkı sağlayacaktır.”

Bakan Selçuk’a ayrıntılı bir rapor sunan Kahveci, “2018 yılında verilen sözün gereği yerine getirilmeli, 3600 ek gösterge rakamları yeniden belirlenmeli, 3600 ek gösterge alamayan personelin de bu uygulamadan faydalanması sağlanmalıdır” vurgusunu yaptı.

Şurası bir gerçektir ki, kamu çalışanı huzur içinde olursa “devlet” huzur içinde ve verimli olur...

Ve dosyadan bir madde daha:

“Tüm memur, sözleşmeli ve geçici personel ile bunların emeklilerine dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi sağlanmalıdır.”

Birileri hâlâ ders almadan sarı sendikacılığa devam edip baskıyla kadrolaşmaya devam ederken, gerçek sendikacılığın adresi Türkiye Kamu-Sen ve muhteşem sendikalarının gayretleri ve Malûm-Sen’in yüzde 3’lük mahkûmiyeti kamu çalışanlarınca iyi değerlendirilmelidir...

Sandıkta takınılacak tavırları bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor çünkü...

Ülkenin ve milletin istiklal ve istikbali sizin elinizde ey kamu çalışanları!

Boşverin 27 milyar dolar milyarderini...

Onlar banka kasalarında saklamaya devam etsin varlıklarını...

Kefenin cebi yok, bir bilseler...

“Ölü paralar” onlar! Millî ve yerli ekonomiyle alâkaları hiç olmadı!