Çalışma hayatında koronavirüs tedbirleri

06.04.2020 10:00

Koronavirüs günlük yaşamsal faaliyetlerimizin yanı sıra çalışma hayatımızı da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Pek çok iş yeri kepenk indirirken, pek çok çalışan da yarın ne olacağını merak eder duruma geldi. Tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya, çalışanlarımızı ve işverenlerimizi en az zararla bu süreçten çıkarmaya çalışan hükümet, devletimizin tüm imkânlarını seferber etmiş durumda.

Kısa çalışma ödeneği kolaylaştı

4447 sayılı Kanun’da düzenlenen ve son günlerde en çok konuşulan konulardan olan kısa çalışma ödeneğinin alınması için bazı şartlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi koşuludur. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği alınması için hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışılması ve son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir.

7226 sayılı Torba Kanun ile 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, yukarıda bahsettiğimiz süre koşullarına ilişkin hüküm, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecektir.

Getirilen bu düzenlemeden faydalanabilmek için önemli bir şart daha bulunuyor. Buna göre, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan, haklı sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekiyor.

Ayrıca Kanun’da, bu dönemde yapılacak kısa çalışma başvurularının başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacağı da belirtilmiş.

Yukarıda belirttiğimiz düzenlemeler 29/02/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Telafi çalışmasında süre uzatıldı

Son günlerdeki koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kapandı ve faaliyetler durdu. Bu durum da çalışılmayan süreler için ileride telafi çalışması yapılıp yapılamayacağını gündeme getirdi. Ülkemizde İş Kanunu’na göre; zorunlu nedenlerle işin durması hallerinde iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, çalışılmayan dönemler için telafi çalışması yaptırılabilmektedir. Bu düzenlemeye göre telafi çalışması iki ay içinde yapılabilmekteyken, yapılan değişiklik ile bu süre dört aya çıkarıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına kadar arttırma yetkisi verildi.

Asgari ücret desteği 2020’de de uygulanacak

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan asgari ücret desteğinin 2020 yılında da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. 7226 sayılı Kanun ile asgari ücret desteğinin bu yıl da uygulanması yönünde düzenleme yapıldı.

Buna göre, 2019 yılının aynı ayına ilişkin prim belgesinde prime esas günlük kazancı 128 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2020 yılında cari aya ilişkin verilen prim belgesinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı ocak ile aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Aynı şekilde, 2020 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2020 yılı ocak ile aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

En düşük emekli maaşı 1500 TL

Torba Kanun ile getirilen önemli bir düzenleme ise malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamının dosya bazında 1000 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması oldu.

Mesleki yeterlilik sınav bedelinde süre uzatıldı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile sınav ücreti, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyordu ve bu uygulama 31/12/2019’da sona ermişti. Torba Kanun ile yapılan değişiklikle, söz konusu süre 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldı.