Türkiye'de iş dünyası ve çalışanlar için önemli değişikliklere işaret eden kapsamlı bir düzenleme yolda! Yeni teklife göre, kısa çalışma ödeneğine "genel salgın" durumu eklendi. Asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye düşürülürken, ödeme şartları ve vergi avantajları belirlendi. Ayrıca, asgari ücret desteği 700 liraya çıkarken, istihdamı teşvik eden önlemler 2025'e kadar devam edecek. İş sağlığı ve güvenliği denetimleriyle ilgili yeni düzenlemeler de dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde!

GENEL SALGIN DURUMU EKLENDİ

Yeni bir teklif ile kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklenecek. Bu düzenleme ile sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

ÖDEME DETAYLARI VE VERGİ İNDİRİMİ

Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalıya ödenecek. Ödeme tarihini öne çekme yetkisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na verilecek. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Nafaka borçları dışında onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.

FAZLA ÖDEMELER VE UYGULAMA TARİHİ

Ödenen süreler içerisinde sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte sigortalıdan tahsil edilecek. Ölen sigortalılara ait fazla ödemeler ise geri tahsil edilmeyecek. Uygulama, kısa çalışma başlama tarihinden önce olanlar hakkında da geçerli olacak ve düzenleme 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIYOR

İlave istihdamı teşvik etmek amacıyla kadın, genç ve belge sahibi işsizlere verilen destek 31 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Ayrıca, 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret desteği 2024'te aylık 700 lira olarak artırılacak, bu destek 500 liradan 700 liraya yükseltilmiş olacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında denetim yetkisine sahip olacak. İlgili kanun kapsamındaki işyerlerinde ölçüm, inceleme ve araştırma yapma yetkisi ile iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini gerçekleştirecek.

SONUÇ VE GELECEK ADIMLAR

Bu kapsamlı düzenlemelerin amacı, istihdamı korumak ve teşvik etmek. İşverenlere sağlanan desteklerle iş gücü maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği denetimlerine daha etkin bir şekilde odaklanılacak. Bu önlemler, ekonomik dengenin sağlanması ve istihdamın sürdürülebilirliği adına atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

Editör: Ferhat Erdemir