Cezaevleri rahatlayacak

Koronavirüs salgını dolayısı ile cezaevlerindeki hassasiyet daha da yükselmiş ve ivedilik kazanmıştır. Dolayısı ile zamanlama çok isabetlidir ve beklenen faydayı daha da ileri götürecektir. Bu düzenlemenin bir toplumsal uzlaşı ve barış ortamı getirmesi de temenni ve beklentimizdir. MHP, Türk milletine bir söz vermiş ve bunu yerine getirmiştir.

06.04.2020 10:00

Yaklaşık 2 yıldır gündemde olan şartlı salıverme düzenlemesi, kamuoyunda bilinen adıyla, “infaz yasası” bu hafta nihayet son şeklini alarak, hayata geçecek duruma geliyor. Teklifin, Adalet Komisyonundaki görüşmeleri geçen hafta tamamlandı. CHP ve yancıları kapsamı genişletmek, FETÖ ve PKK terör örgütlerine de yeşil ışık yakabilmek için çok uğraştılar, ama sonuç alamadılar.

MAKSAT HASIL OLDU

Teklif, AK Parti ve MHP’nin ortak imzalarıyla Meclise sunuldu. Bu iki partinin onayı, kanunlaşması için zaten fazlasıyla yetiyor. Burada bir sorun yok.

Daha iyisi elbette olabilirdi, ancak bir uzlaşma arayışına bağlı olarak bu kadar olabildi. Kaldı ki, maksat hasıl olmuştur ve cezaevlerinde çok büyük bir rahatlama sağlanacaktır. MHP şartlı salıvermeyi gündeme getirirken, ülkenin içinde bulunduğu şartlardan, cezaevlerindeki olumsuzluklardan, FETÖ belasının adalet ve yargıda açtığı derin yaralardan kaynaklanan bir olumsuzluğu gidermeyi hedefliyordu. Kesinlikle geniş kapsamlı bir af kanunu düşünülmedi. Hükmü kesinleşmiş olanlar şarta bağlı olarak, cezalarını belli oranlarda çekmiş olma kaydıyla tahliye edileceklerdi. Suçun tekrarı halinde daha önceki hükümle birlikte cezalandırılmaları öngörülüyordu.

KAPSAM DIŞI SUÇLAR

Elbette bütün suçlardan hüküm giymiş olanlar aynı düzenlemeden faydalanamayacaklardı. Kamu vicdanını rahatsız edecek suçlar tek tek sayılarak kapsam dışı bırakılmıştı. Atatürk aleyhine işlenen cürümler, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma suçu, Anayasa’yı ihlal suçu, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya yönelik suç, hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik suç, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı silahlı isyan, Cumhurbaşkanına karşı suikast, casusluk suçları, düşmanla iş birliği yapma, soykırım, insanlığa karşı suç, örgüt, işkence ve eziyet suçları, organ ve doku ticareti, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları, çocukların cinsel istismarı, adam öldürme suçları, Orman Kanunu’nda yer alan suçlar, kanun teklifi kapsamına alınmayan suçlar olarak sıralanmıştı.

İSTİSMARA KAPALI

Bunları şunun için hatırlatıyorum: Komisyondan geçen ve bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşması beklenen teklifte de bu istisnalar mevcuttur. Dolayısı ile kamu vicdanını rahatsız edecek bir durum söz konusu olmadığı gibi, yanlış anlaşılmalara, istismara da kapı kapatılmıştır. Kapsam ve infaz süreleri toplumun beklentilerine de MHP’nin hassasiyetlerine de cevap verecek niteliktedir. İnfaz şekli bir bölü iki olarak belirlenmiş, denetimli serbestlik 3 yıl olarak öngörülmüştür. 1 Mart 2020 ye kadar işlenen suçların kapsama dâhil olması kararlaştırılmıştır. Bu durum MHP’nin daha önce TBMM Başkanlığına sunduğu teklife oldukça yakındır.

 

İSABETLİ ZAMANLAMA

Koronavirüs salgını dolayısı ile cezaevlerindeki hassasiyet daha da yükselmiş ve ivedilik kazanmıştır. Dolayısı ile zamanlama çok isabetlidir ve beklenen faydayı daha da ileri götürecektir. Bu düzenlemenin bir toplumsal uzlaşı ve barış ortamı getirmesi de temenni ve beklentimizdir. Diğer taraftan cezaevlerindeki doluluk oranlarına bağlı olarak oluşan kötü şartlarda büyük bir düzelme sağlanması mümkün hale gelecek, istismar ve provokasyon gerekçeleri ortadan kalkacaktır. Suçlu da olsalar, herkesin insan onuruna yakışır şartlarda yaşamasını sağlamak devletin görevidir. Cezaevlerinin ıslah fonksiyonunun daha öne çıkmasının yolu açılmış olacaktır. Diğer taraftan FETÖ/PDY mensubu hâkim ve savcıların vermiş oldukları kararların doğurduğu mağduriyetler belli ölçüde giderilecektir.

İP’İN BAŞI NE YAPMAK İSTİYOR?

Komisyondaki görüşmeler sırasında fazla bir olumsuzluk yaşanmamıştır. CHP ve yancılarının kapsamı genişletme gayretleri sonuçsuz kalmış, kerhen de olsa mevcut teklif her partiden onay almıştır. Muhtemelen Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında da kapsamın genişletilmesini ve CHP’nin yancısı durumunda olan PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine de yer açılmasını tekrar deneyeceklerdir, ama bu mümkün değildir. Kendileri de bunun farkında olmalılar ki, infaz düzenlemesini sulandırmak, milletin zihninde soru işaretleri oluşturmak için komisyondaki olumlu tavırlarına rağmen, özellikle sosyal medya üzerinden kirli bir algı operasyonu yürütmeye çabalıyorlar.

Özellikle İP’in başının yaptığı paylaşım, akla ziyan bir iftiradır. Kadına şiddet ve çocuk istismarı gibi suçlar kesinlikle kapsam dışıdır. Buna rağmen, sanki bu suçlara bir indirim getiriliyormuş gibi değerlendirme yapmak, kirli bir siyaset, açık bir iftira, karanlık bir emelin yansımasıdır. İP’in komisyondaki üyeleri teşekkür konuşmaları yaparken, başkanlarının tersi şeyler söylemesi, aynı zamanda tutarsızlığın, kargaşanın, yalanın da hangi boyutlara ulaşabildiğini ortaya koymaktadır.

Bu çabalar boşunadır. Çırpındıkça batmanın vahim tezahürleridir. Şartlı ceza indirimi öngören ve muhtemelen bu hafta kanunlaşacak olan teklif, beklentilere cevap verecek düzeydedir. MHP, Türk milletine bir söz vermiş ve bunu imkânlar ve şartların el verdiği ölçüde yerine getirmiştir.