Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 39,2 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 121,1 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 61 milyar dolar açık, yatırımlarda 24,3 milyar dolar açık ve cari transferlerde 3,4 milyar dolar fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 0,9 oldu.

Kaynak: AA