Motorlu Taşıtlar Vergisine indirim getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasma, 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Hangi İslam ülkesinin ne kadar altın rezervi var! Türkiye bakın kaçıncı sırada Hangi İslam ülkesinin ne kadar altın rezervi var! Türkiye bakın kaçıncı sırada

MADDE 1- (1) 2022 yılı için tespit edilen yeniden degerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hültümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.