Motorlu Taşıtlar Vergisine indirim getiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasma, 197 saydı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 2022 yılı için tespit edilen yeniden degerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere % 61,5 olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hültümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.