Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV) Hocalı Katliamı’nın 32. Yıl dönümü münasebetiyle “İnsanlık Tarihinin Kara Lekesi: 32. Yıl Dönümünde Hocalı Katliamı” panelini TİSAV Youtube kanalında canlı yayın olarak gerçekleştirildi. Prof. Dr. İsmet Türkmen moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Serkan Kekevİ, Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu ve Doç. Dr. Esma Özdaşlı katıldı. Alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen panelde; Hocalı soykırımının öncesi, esnası ve sonrası, uluslararası hukuk açısından ne anlam ifade ettiği, uluslararası aktörlerin bu konu hakkındaki tutumları, bölgedeki güncel durum ve Türkiye'nin bu konu hakkındaki görüş ve faaliyetleri gibi birçok alt başlığa yer verilerek, soykırım tüm hatlarıyla ortaya konuldu.

Doç. Dr. Serkan Kekevi sunumu esnasında Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin 25 Şubat 2012 yılındaki konuşmasında geçen “Hepimiz Ermeniyiz korosunun, diasporanın gönüllü elçiliğine soyunanların, Ermeni açılımıyla tabuları yıkmaktan, önyargıları aşmaktan bahsedenlerin aynı zihniyetin farklı yüzleri olduğu kuşku götürmez bir gerçek olarak karşımızdadır” sözlerinden alıntı yaparak Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin, Türk Dünyası’na ve teröre karşı olan tutumunu panel içerisinde bir kez daha vurguladı.

Prof. Dr. İsmet Türkmen ise sunumu esnasında ‘‘Biz Türkiye dışındaki Türklere de sahip çıkmaya hazır olmalıyız." dedi.
Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu, ‘‘Biz bize yapılan herhangi bir suçun, herhangi bir zararın tazmini sağlamazsak, cezalandırılmasını sağlamazsak veya gündeme getirmezsek bu olayların suçlusu oluyoruz. Bu sebeple günümüzdeki durum ne olursa olsun geçmişteki olayların hukuki olarak cezalandırılması ya da tescil edilmesi noktasında hiçbir şekilde geri adım atmamalıyız’’ dedi.

Doç. Dr. Esma Özdaşlı ise soykırımın hukuki yönünü ortaya koymak amacıyla, ‘‘Hocalı Soykırımı, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesinin her maddesine göre bir soykırım kavramı çerçevesinde ele alınabilir. Hocalı soykırımına halen bir adalet gelmemiştir ve biz daha güvenli bir dünya için Hocalı'ya adalet diyoruz’’ diye konuştu.

Konuşmacılar paneli sonlandırırken Hocalı Katliamı’nın insanlık tarihinin kara bir lekesi olduğunu, hiçbir Türk’ün, tarihinde yaşanan bu karanlık günü unutmaması ve hafızalarında diri tutması gerekliliği vurgusu ile paneli organize eden TİSAV Başkanı Dr. Aybüke Büyükçelebi Yalçın’a teşekkür ettiler.

Whatsapp Görsel 2024 03 03 Saat 18.14.40 C001A806

Editör: Elif Bilir