Alman vatandaşları ile yabancıların evliliklerinde Almanya tarafından uygulanan dil testi, Danimarka'da bundan böyle uygulanmayacak.

Avrupa Adalet Divanı, 1979’dan beri Danimarka’da yaşayan bir Türk vatandaşının davasında, evlilik testinin entegrasyonu güçleştirdiği gerekçesi ile iptaline hükmetti.

Danimarka, alınan emsal karardan sonra evlilik için Türk işçilerin dil sınavından geçmesini şart koşamayacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın AAP'ye taşıdı!

2016 yılında bağlı oldukları yabancılar dairesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kadının kocası ile evlilik için gerekli şartları yerine getirmediğini belirterek, başvuruyu reddetti. Başvuru dosyasında dil testi şartı arandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın, Danimarkalı kocasıyla evliliği için dayatılan zorunlu dil testini Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı.

Avrupa Adalet Divanı (AAD), 22 Aralık’ta Lüksemburg’da verdiği kararda (Dava C-279/21), söz konusu dil testinin hukuka aykırı bir kısıtlama teşkil ettiğine ve Türk vatandaşı çalışanlarla evli olan kişiler için koşulları daha da zorlaştırdığına hükmetti.

AAD, AB Hukuku'nu dayanak gösterdi!

AB hukuku, Türkiye ile olan iş gücü göçü temelli yakın ilişkileri nedeniyle, üye devletlerin 1980’den bu yana Türk çalışanlara ve aile üyelerine yeni kısıtlamalar getirmesini askıya alıyor (İng. standstill clause) ve dolaylı olarak yasaklıyor. Bu uygulamadan ötürü; AAD yargıçları, dil testinin aile üyelerinin entegrasyonunu teşvik etme amacına hizmet etmeyen “yeni bir kısıtlama” olduğuna hükmetti.

Almanya AB'ye karşın zorunluluğu sürdürüyor!

AAD'nin Danimarka'daki kararının Almanya'yı etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

Almanya, Türkiye’den gelenlere aile birleşimi vizesi vermeden önce dil sınavını başarıyla geçmelerini şart koşuyor. Entegrasyon amacıyla arandığı söylenen ve 2007’den beri yürürlükte olan bu şart, tartışmalara konu oluyor. Bu şartı eleştirenler, dilin zaten en iyi şekilde Almanya’da öğrenilebileceğini belirtiyor ve bunu bir engel olarak niteliyor. Bir diğer eleştiri noktası ise, Almanya’nın Alman vatandaşlarının yabancı eşlerinden de dil yeterliliği belgesi istemesine rağmen AB düzenlemeleri nedeniyle Almanya’da yaşayan AB vatandaşlarının yabancı eşlerinin dil sınavı olmaksızın ülkeye girişine hâlihazırda izin veriyor olması.

Almanya şimdiye kadar, kararların diğer ülkelerdeki yasal durumu etkilediği gerekçesiyle Alman mevzuatını AAD içtihadına uyarlamayı reddetti. Almanya, ayrıca müştekilerle ilgili en yüksek mahkemenin karar almasını engellediği için de eleştiriliyor.

SPD, Yeşiller ve FDP’ten oluşan “trafik ışığı” koalisyonu, yasada yaptığı son değişikliklerde sadece vasıflı işçilerin eşleri için dil şartını kaldırdı ve böylece Aralık 2021’de imzaladıkları koalisyon anlaşmasında düzenlemeyi tamamen kaldırma sözünü yerine getirmedi.