Duaların sadece büyüklerde değil çocuklarda da sağladığı rahatlama bilinen bir gerçek özellikle davranış bozuklukları yaşayan çocuklar için okunabilecek olan dualar çocukların davranış açısından rahatlamasını sağlayabilmekte.

Asi ve sinirli çocuklar için okunacak dualar ile çocukların daha sakin, daha ılımlı olduğu bilinen bir gerçek. Duaların gücü ile çocukların daha sakin olması ve ortamına uyumlu olması sağlanabilir.

Asi ve sinirli çocuklarda görülen davranış bozuklukları duaların yatıştırıcı özellikleri ile çözümlenebileceği gibi çocukların çevresine ve ailesine daha duyarlı olması sağlanabilir.

Dua 2048X1365 1

Davranış Bozukluğu Durumunda Çocuğa Hangi Dua Okunabilir?

Davranış bozukluğu olan çocuklar için okunabilecek dualar bir kâğıda yazılarak davranış bozukluğu sergileyen çocukların yataklarının kenarına da konulmalıdır. Söz konusu duaların en az 41 defa zikir edilerek okunması en doğrusu olacaktır. Tüm bunların yanı sıra isim zikirlerinin de faydalı olduğu bilinmektedir.

“Fe ematullahi mieteam We hüm ulufun hazeral mevte fe kale lehümullahu mutu mutu mutu ya keza la tekümü hatta teküme ashabül kehfi ve hatta teküme ashabil kubur

Allahü yeteveffel enfüse hıyna mevtiha velleti lem temut fi menamiha fe yümsikulleti kada aleyhel mevt innneke meyyitün ve innehüm meyyitün Aleyha melaiketün gilazun şidad ve cealnel leyle lbasen ve cealnen nehara meaşa

Ve beneyna fevkaküm seb’an şidada Yemliha Mekselina Misleyna Mernuşin debernuşin kefiştatyuşin kıtmir”

Söz konusu duanın 41 defa zikredilmesi büyük önem taşımaktadır. Asi ve sinirli çocuğun sakinleşmesini sağlayacak olan duayı Arapça olarak bir kâğıda yazabilir ve çocuğunuzun yastığının altına koyabilirsiniz.

Her ne kadar dualar ile çözüm sağlansa da çocuklarınızın genel anlamda daha sakin olması adına bazı zikirler de kullanılabilir bunlar sırası ile;

·         Ya Mukit,

·         Ya Şehid.

Şeklindedir. Söz konusu zikirleri 7 defa doğrudan okuyabileceğiniz gibi;

Ya Mukit duasını bir bardak veya şişe suya 7 defa zikir edebilir, çocuklarınıza içirebilirsiniz.

Ya Şehid duasını ise şehadet parmağınızı çocuklarınızın eli üzerine koyarak 7 defa zikir edebilirsiniz.

Söz konusu zikirler çocuklardaki davranış bozukluklarını çözebilmesinin yanı sıra ani sinir ve stres durumlarında da sakinleşmesini sağlayacaktır.

Davranış Bozukluğu için Okunan Duanın Etkileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?

Davranış bozukluğu için okunan dualar ne zaman etki gösterir? Çocuklar ne zaman daha sakin olurlar?

Davranış bozukluğu olan çocuğa okunacak duaların düzenli şekilde okunması ve zikirlerin atlanmaması sayesinde duaların anında tesir göstermesi beklenilebilir ancak duaların birer istek olduğunu unutmamalı ve zamanla etkisini gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Özellikle isim zikirlerinin çocuklarınızın en kısa sürede sakinleşmesini sağlaması bilinen bir gerçek ve dikkat çeken kısım.

Asi ve sinirli çocuğa okunacak dualar ve zikirler de aynı şekilde zaman içinde tesirini göstermeye başlayacaktır. Ani olan yükselişler için dualar ve zikirler tercih edilebilir. Çocukların davranış bozukluğunun düzelmesi için düzenli ve zamana yaygın şekilde duaların okunması gerekecektir.

Tüm bunların yanı sıra dualarınızın tesirini arttırmak için namazlardan sonra ve/veya dualarınızda ekstra olarak;

·         Allah’ın çocuklarınız için huzur ve sabır vermesini,

·         Doğru yolu bulmasını,

·         Daha sakin olmasını,

·         Daha anlayışlı ve sinirden uzak olmasını,

·         Aileniz için sabır ihsan eylenmesini,

·         Aileniz için sağlıklı olanı,

·         Çocuklarınızın kendi içinde çektiği zorluklar için çözümleri.

İsteyebilirsiniz. Nitekim Allah, çocuklarınız ve aileniz için en doğru ve en yararlı olanı nasip eyleyecektir.

Sinirli Çocukların Sakinleşmesi İçin Dua

Sinirli çocukların sakinleşmesi için dua var mıdır? Evet, sinirli çocukların sakinleşmesi için dua bulunmakta. Sinirli çocuğa okunabilecek dualar hangileridir?

Sinirli çocuğa okunabilecek olan dua sakinleşmesini de daha ılımlı olmasını sağlayacaktır. Yazımızın başında vermiş olduğumuz duaların okunabileceği gibi ergenlikte olan asi davranışlar sergileyen ve sinirli olan çocuklar için bazı zikirleri de tercih edebilirsiniz. Söz konusu zikirler;

· Her gün 70 defa kadar “Estağfirullahe innehu kane ğaffara” zikri,

· Günde 400 kez olacak şekilde “Ya Hadi” zikri,

· Günde 14 kere “Ya Vecid” zikri,

· Bir haftaya veya aya yayılmış şekilde ise 313 kere “Ayet’el Kürsi” duası okunan suyun çocuğa içirilmesi tercih edilebilir.

Özellikle davranış bozukluğu konusunda sorun çeken çocuklar için çözüm sağlayacak olan duaların çocukların yaşlarına ve okunan duaların adetine göre etki göstermesi değişiklik gösterebilir.

Yoğun sinir yaşayan ve sinirli olduğu dönemleri fazla olan çocuklar için yukarıdaki zikirlerin yanı sıra “Allahümmagfir li-zenbî ve ezhib gayza kalbî ve ecirnî mineşşeytân” zikri de okunabilir.

Zikrin düzenli olarak okunması ve mümkün durumlarda sulara okunarak çocuklara içirilmesi en doğru olan olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra çocuklarınız gece uyuduktan sonra ellerinizi onların başına koyarak aşağıdaki duaları okuyabilir ve onların daha sakin, ılımlı ve anlayışlı bireyler olmalarını sağlayabilirsiniz.

“Tevekketlü ale'l-hayyi'llezî lâ yemût, ve'l-hamdü lil-lâhillezî lem yettehiz veleden ve lem yekûn lehû şerîkün fi'l-mülki ve lem yektin lehû veliyyün mine'z-zülli ve kebbirhu tekbîrâ.”

Kaynak: Haber Merkezi