Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, salgın hastalıklar hakkında bilgiler paylaştı. Komisyon, çadır kentlerde ve köylerden alınan verilerin sürekli olarak incelendiğini ve herhangi bir salgın durumunun olmadığını belirtti.

Hatay'da Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk katılım sağladı. Açıklamada konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, "İncelemelerde şuan itibariyle bahsettiğimiz bu enfeksiyonlarda bir salgın durumu asla olmadığını ama mevcut şartlarda ülkemizin veya bu bölgede deprem olmasaydı görülebilen enfeksiyonların şuanda görülmekte olduğunu tespit ettik" dedi.

"DEPREM SONRASI ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Birden fazla insanın kalabalık bir alanda yaşamasının solunum yolu enfeksiyonları için riskli olduğunu aktaran, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Her zaman depremlerden sonra çeşitli hastalıklar söz konusu olabilir. Bir risk varsa olabilecek risklerin erken tespiti ve bu risk yönelik bir an önce koruyucu sağlık hizmetleri önlemlerini almak gerekiyor. Bunlar içerisinde solunum yoluyla bulaşan hastalıkların daha çok görülmesini beklemek mümkün. Sık yaşam şartları, çadırlarda ya da konteynırlarda birden fazla insanın kalabalık bir alanda yaşaması, havalandırmanın yeterli olmaması solunum yolu enfeksiyonları için risk oluşturabiliyor." diye konuştu.

"SALGIN DURUMU BULUNMUYOR"

Deprem bölgesinde normalden farklı bir salgın hastalık bulunmadığını belirten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, "Sağlık il koordinasyon verilerini dinledik ve beraber değerlendirdik. Şuan itibariyle depremle ilgili AKUT acil dönem bitmek üzere. Bölgede beklenen hastalıklar mevcut, özellikle AKUT ishaller, değişik deri enfeksiyonları ve üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere bölgedeki illerde verileri değerlendirip gerek il merkezlerinde gerekse sahada köylerdeki çadır kentlerde yaptığımız incelemelerde şuan itibariyle bahsettiğimiz bu enfeksiyonlarda bir salgın durumu asla olmadığını ama mevcut şartların da ülkemizin veya bu bölgede deprem olmasaydı görülebilen enfeksiyonların şuanda görülmekte olduğunu tespit ettik, bunlar düzenli olarak izleniyor." Şeklinde konuştu.