ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-         Dilekçe
2-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
3-         Özgeçmiş
4-         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge
5-         Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)
6-         Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge
7-         Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
8-         ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
9-         2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-       Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
11-       Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)
12-       Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-         Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)
2-         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
3-         Özgeçmiş
4-         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge
5-         Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)
6-         Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge
7-         Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)
8-         ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
9-         2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-       Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)
11-       Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)
12-       Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)
 
NOTLAR:
1-         Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.
2-         Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3-         Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.
4-         İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.
5-         Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.
6-         Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.
7-         Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8-         İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ
İLAN BAŞVURU TARİHİ : 30.12.2022
SON BAŞVURU TARİHİ   : 13.01.2023
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ   : 20.01.2023
SINAV GİRİŞ TARİHİ       : 26.01.2023
SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ     : 31.01.2023
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


SIRA


BİRİM


BÖLÜM


ANABİLİM
DALI/PR.


UNVAN


ADET


DERECE

ASGARİ ALES
PUANI VE PUAN TÜRÜ

ASGARİ YABANCI DİL
PUANI


1

Atatürk Sağlık Bilimleri
Fakültesi


Hemşirelik


Hemşirelik


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


2

Atatürk Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik


Beslenme Bilimleri


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50

3

Devlet Konservatuvarı

Ses Eğitimi

Ses Eğitimi

Araştırma Görevlisi

1

4

SÖZ-EA 70

50

4

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

Türk Müziği

Araştırma Görevlisi

1

4

SÖZ-EA 70

50


5


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi


Farmasötik Teknoloji


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


6


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri


Farmakoloji


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


7


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri


Farmasötik Kimya


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


8

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Eczacılık Meslek
Bilimleri


Farmakognozi


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


9


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı


Eski Türk Edebiyatı


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


10


Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve
Edebiyatları

İngiliz Dili ve
Edebiyatı


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


11


Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji
ve Genetik


Genetik


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


12

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi


Sağlık Yönetimi


Sağlık Yönetimi


Araştırma Görevlisi


1


4


EA 70


50


13


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

İslam Mezhepleri
Tarihi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


14


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din
Bilimleri


Din Eğitimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


15


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

Reklamcılık ve
Tanıtım


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50

16

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Restorasyon

Araştırma Görevlisi

1

4

SAY 70

50


17


Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Bölümü


Elektrik Makineleri


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


18

Sanat ve Tasarım
Fakültesi


Görsel Sanatlar


Görsel Sanatlar


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50


19


Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Veterinerlik Doğum
ve Jinekoloji


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


20


Veteriner Fakültesi


Klinik Bilimler

Veterinerlik İç
Hastalıkları


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50


21


Veteriner Fakültesi


Besin Gıda Hijyeni
ve Teknolojisi

Veterinerlik Besin
Gıda Hijyeni ve
Teknolojisi


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50

22

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Zootekni

Araştırma Görevlisi

1

4

SAY 70

50

23

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tarla Bitkileri

Araştırma Görevlisi

1

4

SAY 70

50


24


Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi


Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık


Araştırma Görevlisi


1


4


EA 70


50


25

Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi


İngiliz Dili Eğitimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ 70


50


26

Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi


Eğitim Bilimleri


Eğitim Yönetimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50


27

Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi


Temel Eğitim


Okul Öncesi Eğitimi


Araştırma Görevlisi


1


4


SÖZ-EA 70


50


28


Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi
Bilişim


Araştırma Görevlisi


1


4


SAY 70


50

29

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Araştırma Görevlisi

1

4

EA 70

50


30

Adalet Meslek
Yüksekokulu


Hukuk


Adalet

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


EA 70


31

Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler


Ortopedik Protez ve Ortez


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SAY-70


32

Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler


Diyaliz


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SAY-70


33

Atatürk Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Dişçilik Hizmetleri


Ağız ve Diş Sağlığı


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SAY-70


34


Devlet Konservatuvarı


Türk Halk Oyunları


Türk Halk Oyunları

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SÖZ-EA 70


50


35


İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve
Sanatları


Türk Din Musikisi

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SÖZ 70


50


36


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma
ve Kıraat İlmi

Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


1


SÖZ 70


50


37

Diyarbakır Teknik Bilimleri Meslek
Yüksekokulu


Tasarım


İç Mekan Tasarımı


Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)


1


2


SÖZ-EA 70

AÇIKLAMALAR
1.         Hemşirelik lisans mezunu olup ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2.         Beslenme ve diyetetik bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
3.         Müzik eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
4.         Konservatuvar lisans mezunu olup performans alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5.         Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmasötik teknoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
6.         Eczacılık fakültesi lisans mezunu olup farmakoloji anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7.         Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmasötik kimya alanında tezli yüksek veya doktora yapıyor olmak.
8.         Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup farmakognozi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
9.         Eski Türk edebiyatı alanında tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
10.       İngiliz dili ve edebiyatı bölümü lisans mezunu olup İngiliz dili ve edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
11.       Moleküler biyoloji ve genetik bölümü lisans mezunu olup medikal biyoloji ve genetik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
12.       Sağlık yönetimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13.       İlahiyat Fakültesi mezunu olup İslam mezhepleri tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14.       İlahiyat Fakültesi mezunu olup din eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
15.       Medya ve iletişim sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
16.       Mimarlık lisans mezunu olup mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
17.       Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
18.       Görsel sanatlar veya resim-iş eğitimi bölümü lisans mezunu olup resim-iş eğitimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
19.       Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik doğum ve jinekoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
20.       Veteriner Fakültesi mezunu olup veterinerlik iç hastalıkları alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
21.       Veteriner besin-gıda hijyeni ve teknolojisi veya gıda mühendisliği tezli yüksek lisans mezunu olup gıda teknolojisi alanında doktora yapıyor olmak.
22.       Zootekni tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
23.       Tarla bitkileri tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
24.       Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
25.       İngilizce öğretmenliği lisans mezunu olup İngiliz dili eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
26.       Eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
27.       Okul öncesi eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
28.       Biyoistatistik tezli yüksek lisans mezunu olup aynı alanda doktora yapıyor olmak.
29.       Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup kamu hukuku (anayasa hukuku) alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
30.       Hukuk Fakültesi lisans, kamu hukuku (anayasa hukuku) tezli yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
31.       Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans, rekreasyon tezli yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
32.       Halk sağlığı hemşireliği veya iç hastalıkları hemşireliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
33.       Diş hekimliği fakültesi mezunu olup lisans eğitiminden sonra ağız ve diş sağlığı alanında en az iki yıl deneyimi olmak.
34.       Türk halk oyunları veya dans bölümü lisans mezunu olup aynı alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak.
35.       Türk din musikisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
36.       Temel İslam bilimleri alanında tezli yüksek lisans mezunu olup tashih-i huruf belgesine sahip olmak.
37.       Grafik bölümü lisans mezunu olup aynı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.